Sunday, January 17, 2010

wij hadden ...

snapshot uit n column van Max Pam:

En dat is dit: wij hebben een beslissing genomen met de kennis die wij toen hadden. Hadden wij toen over andere kennis beschikt, dan hadden wij zeker een andere beslissing genomen, maar die kennis hadden wij niet. Kortom: wij namen de enig juiste beslissing, ook al was dat een totaal verkeerde beslissing.


:{ vergeeft U mij dat ik even samenspan met MAX? als Burger in Initiatief, misschien? ach, ja ... natuurlijk doet U dat, vergeeft U mij de pose van een vraag aan U, Mevrouw/Heer! }:

mijn articulatie bevind zich ongeveer hier "met de kennis die wij toen hadden" ...

dat is nl. zo een zinnetje waar de BRON zich niet meldt als een aanwezige waar er meerdere velden zijn van een werking hebben ...

Ik , wachtmeester van HM en soldaat van de KP, voeg toe:

* het bewustzijnsveld van de bestuurder die een staat heeft van aanwezigheid
* de ruimte die de bestuurder heeft zich buiten het gangbare circuit op de hoogte te stellen
* de velden van intuïtie en instinct die de kunst van het politicus zijn vruchtvol maken in potentieel "spraak" en "vatbaarheid" ...

De andere Babelonische te Corrigeren Notie is die geënt op het woord WIJ

"Wij , de koningin" heet dit ... als signaal van en tot herstel van de spreker/acteur in het spel om ... de knikkers en/of de visie tot "betere samenleving" als inclusieve "cel" (organische kern-talent) van de hele wereld met andere landen als naties en anders te articuleren organisatorische vormen ... met veelal een soortgelijk doel (mogelijk afwijkend van "plunderaars" en roofridderstallen)

"we want our money Ba(RA)ck" schreeuwt OBAMA ~~~ O'bahmaRAMA ...

;-) pivotal times banking the peoples trust fields