Wednesday, February 3, 2010

beroepsverbod

De RechtStaat ... van welk LAND, welk VOLK ?

Het NRC heeft een column inzake beroepverbod ...

Dhr Bos beweert dat de Nederlandse bevolking de beste regering heeft die zij kan hebben, wegens het feit dat zij daar zitten. Dus niet zeuren, weet wie er regeert ...

Crux is dat deze boude bewering ook een stelsel-kapstok kent die onderzocht kan worden op bruikbaarheid en ... / qualitate qua / op de zinvolheid van het verkozen systeem. Immers ... een systeem is een systeem omdat het afdwingt wat het beoogt.

Voor de regeing is dit ... het kiesstelsel / mechanisme en iets meer met label Thorbecke. (Mooie naam omdat Thor daar onderdeel van uitmaakt en ... lekker "bekt")

Mijn Conclusie: het kies-systeem deugt niet en daardoor is er geen verbinding gelegd tudden kiezer en gekozene ... ergo populisme viert de hoogtij = mediagenieke spiegel van tijl den uil ...

Er is ook een ander systeem denkbaar en uitvoerbaar met de "state of the art" van de technologie / vaardigheid.
Zullen we dat dan maar invoeren, zsm.

De laatste lezer bekrachtigende: De rechtstaat is reeds diep in haar hart aangetast en wordt bezeten door onder-mijners in contreien van de toe-zicht-ont-houders ...

;-)

misschien goed om een dokumentaire te televisioneren inzake de "kristalnacht" en de "beeldensthor...m"

(ook op mijn ont-nuchterende blog)


wat ik mij afvraag ... ook aan mijn vereniging het MHA ... is
ben ik nu beroepsgekoppeld wegens vakuitoefening of/en ben ik een bestuurder omdat ik op politieke gronden wordt bejegend door directieleden waaronder een politiek benoemde burgerman?

achteraf heeft vanzelf iedereen gelijk ...

Tja, als ik al geen vakman ben ,... dan ben ik een geestelijke ...

Hebben we nog meer smaken?

tja, dat is de derde of beter 4e weg: ik ben de tijdgeest!

hoe is dit nu te klassificeren , geacht gremium ?

welnu de zaak is eenvoudig voor hen die de geschiedenis van de mensheid ter harte (kunnen) nemen. Ik vraag u een percentage van 3 klasses:

A zij die de geschiedenis vd mens ter harte nemen
B zij die dit ter harte kunnen nemen edoch niet doen
C zij die de geschiedenis niet ter harte (kunnen ) nemen

Nog meer groepen zonder aanziens des groeps?

D de tijdgeest die de komende geschiedenis bepaalt vanwege volgbaarheid - indien opgevolgd vanzelf want/ergo anders is er slechts een herhaling van eerdere (zich niet lerende) cycli ...

toY S"ace