Thursday, February 4, 2010

kroonjuwelen

De Commissie De Wit laat politicus opdraven in de schoolbank.

We hebben het actueel over onze minister van Financiën en tevens plaatsvervangend premier van ons land, de rechtstaat Nederland onder de paraplu / parasol van Hare Majesteit en het Koninkrijk der Nederlanden.

Als lid van het volk zoals elkeen, en in het bijzonder als hooggewaardeerd adviseur mag ondergetekende zich uitlaten over kwesties die het verstand beroeren tot heel helder zicht op wat zich voltrekt. Focus hier op deze uitspraak:

"De raad van bestuur onder leiding van Groenink heeft een „heel mooi Hollands kroonjuweel” laten verworden tot een bank die „niet meer op eigen benen kon staan”."


Tja, welke KroonJuwelen hebben we nog meer geïdentificeerd in ons land ...
En welke zijn er nog aan te wijzen?

Wil de politiek en met name het Ministerie van Economische Zaken dit voor ons op een rijtje krijgen? (Dank!)

Zelf breng ik aan de Stichting Waternet te Amsterdam die mede operationeel uitvoerende is voor het waterschap AGV en het oude Waterleidingbedrijf RWA (?).

De stichting beweegt zich graag ondernemend in de waterwereld. Formeel dient zij zich aan als een Europese Partij in 2001 ; al is aan te nemen dat zij zich reeds eerder op die markt begeeft met aangeboden expertise. Deze strategie is ook volgbaar in meer wereldwijde activiteiten. Met het oogmerk de Hollandse Kennis in de wereld nuttig aan te wenden ... mede ten faveure van vele mensen die een afhankelijkheid kennen van water"partijen".

Logisch ook dat de stichting sedert 2001 een integraal directeur kent of beter kan kennen die zich aldoende -wegens presentie en alertheid- heeft vertoond en vertoont op het gebied van het bewustzijn en de stevig doorzettende bewustwording. Met acte de presence van koninklijke vertegenwoordigers in het land India in 2007 en daarna ook in het cultuurrijke Mexico in 2009. In 2008 vermelding van het teken "Nederland wordt bewust" in de Troonrede.

Leidmotiv?

"het ijkpunt bevindt zich aan de bron" credo van de Heer Claus von Amsberg (+2002).

"Hoe moet je hier nu mee omgaan", geachte adviseur?

vragen sommigen zich af edoch, zij weten mij maar niet te vinden achter de schouders van Roelof en Wim, twee stevige maten - aparte maten wellicht?

so far :: the moment
S"ace