Monday, February 22, 2010

vrijblijvenT advies aan HM en hofgenoten

Koninklijke Hoogheid,

bij wijze van uitzondering drinkt men wel eens iets bijzonders of - zo in dit geval - geeft een gewoon burger een advies af op modern, technologisch geequipeard medium. Het is ook een medium dat transparantie met zich meedraagt en geen wachtwoord behoeft voor het lezen van de tekst. dit laatste komt wel voor bij intern en vertrouwelijke omgangvormen zo die gevorderd worden door lieden in de rechtspraak. Maar ja, zoals wij - sorry U en ik - kunnen weten is dit het veld van de burgerspraak - ook democratie geheten.

U bent vandaag bezocht door erkende vertegenwoordigers van de democratie vanwege daartoe geeigende vormen van betuiging, zoals kiesrondes en andere vormen. Ik lees van meerdere partijen een voorkeur voor zo snel mogelijke verkiezingen. Dit is een veilige voorkeur voor hen die dit roepen, en vraagt daarom de wijsheid van het moment - ergo het jaar 2010.

Wat is de wijsheid van het jaar 2010 die het Oranjehuis zich weet?

Dit is geen advies, edoch een vraag die oproept het intelligente veld te bezien en te inspecteren.

Daartoe bied ik mij aan.

Hoogachtend, Cees de Groot