Thursday, February 18, 2010

Wall Age

tja, The Wall van Pink Ployd heeft toch wel menig een vermaakt ... nietwaar?Heden treedt Jacques Wallage een nieuw pak aan ... in een column / artikel ...

en hier mijn bij-drage ...

geachte heer wallage & beste lezers ...

ik deel u mede dat een politieke partij reeds decennia terug de kwestie "reden van bestaan" aan de orde heeft gesteld; een partij die ook wel het redelijke alternatief verwoordde ...

ach ja, historie en histerie ~ nietwaar oftewel netwaar : immer het ambigue babelonische gevecht tussen de epicuristen en de neo-platonen ...

Wallage heeft een goed en groot punt te pakken dat jaren terug met ene Deetman leek te worden opgepakt ... edoch helaas het was nog niet de tijd om het "code of conduct" ook met de multi-nationalen op te pakken.

Nederland laat zich aan de hand van het "nieuwe gevechtsvlieg-tuig" economisch en comfortabel leiden ... in de wereld van het betere geschut.

of is dit "geschud(T)"

TIJD ~ hoor de bellen rin-kelen en hervorm ons kies-stelsel dat nooit een systeem mocht heten ... omdat een systeem nu eenmall afdwingt wat her beoogt: het werkt voor ieder-een!

groet !

Cees de Groot, pionerend directeur stichting Waternet (2001)
aka integraal directeur i.o.
tevens Buitengewoon OR lid, lid GO en Gewaardeerd Bestuurslid NVM
honorair planetair adviseur WUED :: World Unity & Eduation Development
participant inzake vreedzame samenleving
publicist inzake TIJDGEEST ontdekkingen
OOGappèl van Job Cohen en mede-bestuurders van de Hoofdstad der Nederlanden
inspirator/communicator van Pim Fortuyn (2001) en gehonoreerd door stichting WATERNET
partiziepant ODE conferentie "naar een wereld waar iedereen telt (Schumacher - small is beautifool)"
deelnemer "JEST as a way of THINKING" ~ zomer 1991 - AM*DAM - AS~University

ps.
na new age tijd voor wall age ;-)