Saturday, February 27, 2010

Blijven(d) ?

Moet Nederland Blijven in URuzgan ...

(let op de vibratie in uzgan - soort van Fries voor "Wij Gaan")

is de dialoog die onder het kopje discussie in het nrc wordt gevoerd ...


zoals de situatie is ... lijkt het het beste een inhuurleger te formeren ...

de Nederlandse Politiek trekt haar handen dan af van "amerika" en "haar agressieve cultuur" en bezint zich op een betere wereld, zoals steden als Amsterdam dit hebben opgenomen als in een credo:

"je hebt respect voor degenen die zich inzetten voor een betere wereld"

of dit huurleger (al dan niet falende professionals - naar Zalm's neus) voldoet wordt bepaald door de inhuurder (NAVO?) ; het is immers een markt voor goed-opgeleide vredeswerkers (al dagen ze ook uit?)

toY, uw planetair adviseur voor Wereld Eenheid en Vredes Educatie ... Cees de Groot (ergens in Nederland woonachtig en ook Nederland achtende)
\

Uiteindelijk land de vorser aan bij diepere gronden ... zoals deze zich hedentendage ontvouwen in landen als Haïti en Chili ... nuchter gesteld als waarnemer van wat de natuur doet ... in haar resonantie verkerende (zei Bredero :)

UR staat immers ook voor de tijdsverandering die reeds lang geleden is ingezet, edoch tot heden werd onderdrukt teneinde de druk - net als aarddruk bij earthquakes - te verhogen tot snellere vruchtbaarheid "na t bifurcatiepunt" (ook met ur - vibratie in het woord)

Dus deel ik thans mede aan mijn collega's overheidsmanagers en hun superieuren waar ik mij horizontaal en ook diagonaal mee weet (ambtsdragers van mijn werkgebied, de stichting) dat de publicatie heden is geschiedt ... al blijft het motto van ome Roelof en ome Wim en collaborateurs actief:

"IEDEReen ')
heeft
een zoektocht
naar
het ware
het schoone
het goede"


met de notie dat zoektocht zich ademt met de vindplekken
(=knooppunt van overleg - met de kwaliteit van adequaat + bewust + aanwezig)

avé S'ace (R)

daglink

') noodzie: iedereen is inclusief politici, justici, medici, mediaci, alterici