Monday, March 1, 2010

Behoefte aan Breuk

er is behoefte aan een breuk-lijn ... immers daarom is er gebroken ...

Marc C. zet dit aan in een artikel: kabinet-dat-nooit-echt-begon-is-nu-echt-voorbij ...

een (re)actie mijnerzijds incl. oproep tot cooperatieve verfijning in "aanzet".

wie van de gegroepeerde mensen wil de andere groep nog beluisteren waar de wereld doordraait ...

is het gedachtegoed van mahatma gandhi inmiddels rijp geworden voor steviger inzet? De link leidt tot een internationale dialoog hierover ...

groet ... aan in-dividuen op een spoor alhier


toY Cees