Tuesday, March 2, 2010

Vanuit de Moderne Banplek

tja, je kunt zomaar jaren verbannen zijn uit het medezeggenschappelijke verband bij de openbare werken van een hoofdstad onder regie van lieden waarondere ook mijn goede vrind, amici, Job ...

En een moderne banplek is gelijk te stellen als de erkenning van de pionierende ambtenaar die niet bepaald behoort tot groepen als:

* de amateurs van Cohen
* de falende professionals van Zalm
* de zielige ambtenaren van "de Tele-Graaf" ( edelen op afstand :)

dat is logisch, nietwaar / welwaar ... en u - lezer - articuleert uzelve net als ik dat verzoek met pogingen als benaderingen.

Hoe dit nu verder moet na Balkenende V wordt vanzelf reeds gezoemd in de columns ..
zoals hier


waar ik mij plezier (narretje? of "Nar, Red Je?"):

stuurmanskunst verhoudt zich op niveau met ruiterlijkheid en met loutering ...

verzekeren is in sommige posities niet meer mogelijk ...

afzien van bonus, premie, wachtgeld lijkt het aangewezen middel voor betrokkenen die zich ter harte nemen.

uiteindelijk blijft de POT dan minder wijzen naar de KETEL

ofwel stuurlui naar het volk ...

kwestie van af-wezig-heid versus het betere aan-wezige voor waar de wereld de Nederlanders uitnodigt tot Bewustzijn (waar wij ons eerder "wilden" leven)

toY BeterSchep toegewenscht

(schrijver wordt gekend als initiator van "awakening planetary consciousness" & de functie integraal directeur in kroonprinselijk overdrachts-verband)


tja, zeker is dat ik mijn langste tijd heb gehad als pionierend - zeg maar integraal - directeur bij de operationele waterstichting met allure van Nieuw Amsterdams Peil (zonder bluf, dus = transparant en als helder water) ...

je moet natuurlijk wel verder in je ontwikkeling als lid van de algemene sectie in onderzoekend en ontwikkelend gareel ... waar de elementen genoegzaam je omgeven ...

en omgeven is heel wat anders als overgeven als is overgave wel geboden...

ToY, S'ace

(groet aan Wim en Roelof en passanten)