Saturday, March 20, 2010

"het gesodemieter"

"... daar moet het mee ophouden" roept Job Cohen, najaar 2007.

Kunt u zich dit herinneren beste Amsterdammer, beste Hollander, beste Nederlander en allerbeste Koninkrijksrelatie en en passant ook informele toezichthouder (volksgenoot).

Ach ja, weer een opening van een artikel/schrijven dat direct de lezer op een spoor of richting zet ... of zo als hier bedoeld ... de lezer in een (on)bekend veld zet.

Qua vakantiegevoel is het precies wat je je wenst - een inspirerend gebied als winkel waar je consumeert op fysieke, curieuze en/of geestverruimende -experimenterende- wijze. Crux hier is vanzelf het combinatie perspectief in en/of: immers je kunt kiezen voor 1 of meer velden van thematiek die je in jezelf toelaat.

En qualitate qua is dat de functie van "het gesodemieter", nl. dat niet alle subjectieve prikkels worden uitgebannen
("het is nu eenmaal het leerveld" - beargumenteren de specialisten) ... heet het in begeleidend gremium.

Toch heeft Cohen een goed punt, waarbij ik zijn notie ietwat verfijn naar grensoverschrijdend gesodemieter: al het gedoe dat gebeurde dat niet had moeten gebeuren edoch omdat het gebeurde was het nodig dat het gebeurde ter correctie in het gremiun "REMEDIE".

Hoe kunnen we dit plaatsen in bestuurdersperspectief?

Laten wij ons daar beperken tot 4 (hoofd)velden van samenspraak en woordenwisseling, waar we het overkoepelende veld IN(-)FORMATIE labelen:

KINFORMATIE - is gelijk aan het sub-informatieveld dat ons gezelschap voedt met gegevens die de werkelijkheid beschrijven via de aangeboren sensoren / zintuigen.
De "K" is aangevoegd ter onderscheid in taalgebruik van waar we het samen over hebben - immers de volgende 3 sub-informatie(deel-)gebieden behoren ook tot informatievelden.

DIS(IN)FORMATIE - is de ruis die toegevoegd wordt aan de werkelijkheid door bronnen van ruis - zoals voorzien door diverse media en door de alombekende kakafonie (volksargument: "roddelpraat"). Dit is het voedsel voor de "excuustruus"-cultuur, en ja de dubbele quotes zijn overbodig hoewel toch geplaatst om dat nu juist te prikkelen. Dit veld kan ook een ondernemersveld zijn om zich daar nuttig te maken ter verschaffing van een inkomen. Je gunt iedereen een inkomen ter voorziening van levensomstandigheden en verder ook zelfverrijking dat vervolgens weer anderen kan nutten.

MIS(IN)FORMATIE - is een politiek klimaat in een gebied waarbij de disinformatie leidend perspectief is voor de heersende coalitie. En hier heeft een gewezen financieel minister zijn gelijk als hij beweerd dat het volk de beste regering heeft omdat zij die nu eenmaal heeft gekozen (een volgend artikel?).
"De leugen regeert" is het karakteriserende adagium voor dit informatieveld.

REMEDIE - is het veld waar "alles wat niet had moeten gebeuren" en geleid heeft tot "schade" wordt behandeld door mensen, burgers en -helaas- buitenlui. Die laatste factor - de derden - werden recent door twee deelgebieden verrijkt, nl. door "de amateurs" via Cohen en door de "falende professionals" via Zalm.
Rechterlijke besluitvorming behoort tot deze categorie en dient qualitate qua zo dicht mogelijk op de werkelijkheid zich te manifesteren ter tijdige correctie van "onbehoorlijke" bestuurders / ambtsdragers.
Ik geef toe dat het laatste argument een ruimhartig blikveld heeft geopend op de mensen die daar ook hun best doen om het complex en de multiplexen te begeleiden naar vermogen. Het laatste, nl. vermogen, is in principe afgevangen door de kwaliteitswaarborg.


('ns nalezen en kijken wat dit artikel kan afronden; helpt u lezer mee?)

groet - voorlopig - cees

Na~IJlende ... hielp mijn "omleving" mij in meervoudig variante aanwen-dingen:

't IJ is immers een water nabij A'DAM,
en ik schipper naar de waterbekkens die in het lichaam zijn aangelegd:
"ELVIS, the PELVIS", die zingt én danst en -daarenboven- hartelijk lacht
(incl. zichzelve acht - in beginsel)

In de bocht verkerende van zich en zicht ontdekkende ambtsdragers
verkeert de statisch weergegeven politieke bestuurde in een mal-aise.
En de MAL is een bekend woord voor "the measure" ...

"ME A SURE" is een fantastisch woordspel waar het woord "SOUR" ipv "SURE" een pH verschuiving van ongekende kwaliteit in zich - en juist ... zichT - draagt en meegeeft aan de "goede verstaander" ...

Dus na de commissies Davids en De Wit (klopt?) in de REMEDIE sfeer wensen wij mensen / burgers / ambtenaren / (onder)nemers en (boven)gevers dat de politiek zich weer weet in de instructieve sfeer waar het leerzame aspect nu eenmaal de hoofdweg beleiden betekent. Wat is er voor nodig nu de "meervoudige stelsels" hebben gefaald (Cohen: wij allen zijn amateurs; Zalm: de falende professionals leggen verantwoordelijk af).

Als pionierend directeur met m.i. relevant gevolg en navolg geef ik af op een idee dat zich in december 1990 in mijn aanzicht ontvouwde ... Generation Binding (S'ilence). Gehonoreerd op Ode's revival van Bretton Woods op 2 December 2000 met o.a. mijn vrind Eckart (+21 maart, 2008). Graag rond ik af met ode aan zijn intent' aan ex'tent ;-)>~~~

toY Cees, dit afrondende met twee benen op de grond lopende of het derde balans zoekende been ...