Monday, March 15, 2010

(ave)recht(s) communiceren

interessante leerstof voor hen die juist beslissen wordt geïllustreerd in het volgende dokument (klik hier)

we zien hoe email verkeer relevant is om de communicatie stroom te tonen.
dit tonen doen wij niet "voor de kat zijn muziekinstrument", wij doen dit ter transparantie van hoe wij woorden en betekenissen onderhouden met elkaar ter begrip van een en dezelfde uitkomst van "hoe het zit" of "hoe het had gemoeten" en ... en passant hoe wij herstellen aan bronnen die integriteit tonen in hun handelingen.

(dit moet korter kunnen)

"het ijkpunt bevindt zich aan de bron" is bijv. een kortere zin ter begrip van het bovenstaande. Wij mogen "afleidende aanwijzingen" overslaan ter effectieve aanpak van wat ons zo bezighoudt. Zo kan ook Sun Tzu worden aangehaald ter duiding dat slagen gelaten kunnen worden ter beëindiging van de oorlog op de manier die de veldheer zich wenst met de ander die zich uiteindelijk voegt.

Graag nodigen wij de diverse bronnen ter explicatie van wat wij met elkaar zijn aangegaan en in dat verband communiceren ter loutering van een ieder en de samenleving, het werk en de lering.

Een opmerking inzake AppèlTermijn:
Wanneer een van de partijen bekend heeft gemaakt niet mee te doen aan psychologische toe of afleiding dan dient dit geïnterpreteerd te worden als een indicatie dat de leerstof een langere termijn behoeft als dat sommigen (type "wachters") projecteren in de "leerstof" ofwel "het werk" / "de zaak". Iemand die zich te kennen geeft als aanspreekbaar op individueel, bilateraal en publiek / collectief veld is nu eenmaal direct te volgen en leidinggevend aan de gang van zaken. Ergo, deze actor is te typograferen als "wachtmeester". Er is geen wachter met een klok, er is een zaak die tot het einde wordt volgehouden aar beslag te vinden met de bronnen/functionarissen die er toe doen.

Te observeren zijn de functionarissen die "wegkijken" van de zaak. En met wegkijken wordt bedoeld het afdoen van alle zintuigen die erkend worden in sensorische zin - de bekend 5. Nuttig is het ook om de spraak te bezien als een bezigheid die gekoppeld is op 1 of meer van die 5 zintuigen. Tast ... met de stem het eigen voertuig en alles wat zich daar als referentiekader en materiaal doet oproepen als nuttig zich dat te realisern. Met stem wordt ook de buitenwereld getoetst op aandacht en focus. "Hallo, is daar iemand en geef ik daar aandacht aan?"

so far :: the moment, s'ace