Tuesday, March 30, 2010

aan mijn bloedbroeders op 1 planeet ...

lieve wijze mannen: A./R./C.
laatste mailing van deze dag ... - kortheidshalve

een actuele wijsheid ter verklaring van wat "lieden" overkomt:

“Ego is the Third-dimensional personal identity developed in conformity with external conditions of the Historical Cycle. In the 12:60 mental field, ego usurps repressed Holon-Soul functions, and hence becomes ever more removed from Fourth-dimensional operators. Ego is false soul. Ego is false soul."

vertaald naar mijn vermogen ter dienstverlening aan wie het behoeft:

"Ego is de derde dimensionele persoonlijke identiteit ontwikkeld in aannemelijk geloof met/tot externe condities van de Historisch Cyclus. In het 12:60 mentale veld (de klok; het gebezigde - occulte? / royale? - programma), neemt ego onrechtmatig bezit van onderdrukte HOLON-ZIELE functies, en wordt vandaaruit meer en meer verwijderd vanaf VIERDE DIMENSIE bestuurders. Ego is VALSE ZIEL. EGO is VALSE ZIEL"

Dit is dan ook de huidige politieke situatie in Nederland, in Europa en in de Wereld, geheten "de algehele crisis" waar de EGO's de bestuurders zijn vanuit een PATERNALISTISCH (oud/afgeschaft) paradigma (bestuursmodel).

Neem bijv. de Paus en zijn makkers: behoef ik toch niet nader op in te gaan?

dit als notie die ik gemakshalve ook deel op mijn watervrede blog
jullie bloedbroeder, "ome" S'ace

( adviseur voor 2 miljard mensen en degenen die hen een goede toekomst wensen - geschat op 6,5 miljard menselijke wezens )