Wednesday, March 3, 2010

commissie - vacatures

Beste Mensen, gegoede Burgers,

Per Vandaag 3 maart 2010 komt er -op natuurlijke wijze voorzien- 1 plaats vrij in de commissie.
De betrokkene wordt hierover ingelicht.

Het vermoeden is dat de commissie in crisistijd nog 2 extra leden benodigt, en moedigt vaardige mensen in een alert bewustzijnsveld aan om zich te melden.

Het belooft een hete, werkzame maand mei te worden, met maatschappelijk en bestuurs(her)vormelijk elan tot vruchtbaar resultaat om te zetten.

Hoogachtend,
de voorzitter,
C.J. de Groot (Cees)

notie - bij de voorzitter is inmiddels 1 persoon bekend die geschikt is en die zal worden benaderd op beschikbaarheid

Samenwerkende Instanties:
Ministerie van Financiƫn
Ministerie van Sociale Zaken
Ministerie van Justitie
Gemeente Amsterdam
Stichting Waternet
De pionierende overheidsmanager in het bewustzijnsveld

Op de sollicitatie is het veld van eer en royaliteit van toepassing.
Slechts Holistisch geƶrienteerde kunnen worden aangenomen wegens de aan het personeel gestelde integere eisen in het kader van integraal leiderschap.