Saturday, March 13, 2010

"Lieverdjes"

In Opklaringen stookt Marc Chavannes de kachel nog eens flink op; het wil nog niet echt Voorjaar Worden, deze zaterdag.

Hij verbindt de opstand van Cohen(nen) met B&W - Bankellende en Wilber - ook Balkenende en Wilders - met de laatste hartklopping van de medemens en Heer in het WoordenVerkeer Hans van Mierlo ... in dit NRC artikel - een column - ...

Uw correspondent heeft er zo zijn klank op gezet met:

Het spreekwoord van 2 honden vechten om een been is vandaag de dag getransformeerd naar 3 honden vechten om één been en de 4e gaat er mee heen ...

De 4de Hond (geen familie van Maurice) is vanzelf op dit moment een mysterie , en dat hoort ook zo ... zou ene Godfried Bomans kunnen pleiten. Immers - de kiezer spreekt op 9 juni en dat is in 69 getalsformatie "de Kreeft die zich aankondigt". Mysterie dat ontluikt op een Peil beneden Nieuw Amsterdams Peil ... immers Amsterdam zoekt een andere veldheer. De oude ontloopt het NZ lijntje na een periode lang dit te hebben gesnoven als "putlucht". Vooruit Boeren is dan het devies, typisch Amsterdamse Bluf en met recht kun je dan zeggen "voor altijd een Amsterdammer" ... "tje" voeg ik daar aan toe. "Lieverdjes" zijn het zeker.

Ach ja, HAFMO vond zo ook zijn diner - "diennee" - maatjes in Mulisch en vanDam. Toch over deze oude journalist niets dan goeds - immers hij heeft mij zeker geïnspireerd in 1999 de pionierende "E99" te verklaren als complement(aal)air .. met de aal van paling - glad en aaseter ("ace"eater).

In Open Vizier met Plezier te Kr'aaien


Ik meen er goed aan te doen mijn sensorisch nog onbeantwoorde brief aan de Burgermeester van Hoofdstedelijk B&W te publiceren. Eerst moet die brief nog gecensureerd worden ter vermijding van juridisch addergebroed dat geen taak heeft in bestuurlijk Nederland.

een tweede reactie op het artikel van Marc Chavannes:

Bestaat de Burger wel?

En bestaat in die burger de Nederlander?

En hebben wij inmiddels het idee van ene Maxima binnengekregen: "de Nederlander bestaat niet".

Wat bestaat er dan wel? Is dit een focus scheppende vraag als aanstoot samen het nieuwe veld instrumenten te geven?

Voorbeeld?
Wij kiezen kennelijk nog altijd met het idee dat ieder "zijn" persoonlijke leider kiest en daarmee een stem voor de partij die deze persoon voorstaat.

Tevens kunnen wij nu vaststellen dat de oude kiesmethode via handmatige telling niet betrouwbaar is. En "gesteggel" over de marges is overbodig want er bestaan moderne middelen dit 100% correct uit te voeren. Al kun je altijd een tegengroep oproepen het nieuwe (internet & mobiel stemmen) te verbannen ...

tja, het is zelfs een markt om "als marktpartij" een degelijk nieuwe kiesarchitectuur te bouwen. Realiseert u - "leider" - zich en zicht op het gegeven dat Nederland van oudsher en oudsheer een GIDSland is ... voor de wereld waar staten in alle staten verkeren (ref. Bredero).

Als idee is het immers kansrijk om iedere burger een budget van 20 punten te geven en deze te koppelen aan minimaal 3 personen die een (vertrouwens)mandaat krijgen van die ene kiezer. En zo kunnen we allemaal de persoonlijke voorkeur uitspreken met koppeling aan hele / integere lieden die met elkaar de wijsheid in wijsheid afstemmen ter meerdere eer en glorie van elke burger ... in de samenhang met de wereld (incl. VOC gedachte en navenante lering)

al doende leert de kiezer zich mee te geven in het leerproces van afstemmen met het hele spectrum aan samenleving en de vruchten ervan.

toYtoY Cees aka S'ace among free ends: