Wednesday, March 24, 2010

MISSIE

hier een omschrijving van de missie die deze blog-redacteur aanvaardt met zijn collega's incl. overheidsmanagers (bestuurders) en bestuursleden van een hoofdstedelijk (voorbeeldgevend/instructief) openbaar orgaan.

initiatie Thema: januari 2001.
Daar is een wijze onderdaan / burger / vakkundig werker : "hoe wij met water omgaan en hoe wij ons aan elkaar relateren in plezierige sfeer".
In 2003 meldt een door Algemeen Directeur / Bestuurder geïnitieerde afgezant / functionaris zich aan een externe deskundige met de notie: "Wij moeten hem corrigeren".
Ik, met burgerlijk label C.J. de Groot, ben het er mee eens. Het dient te geschieden, ergo het geschiedt.
Vandaar dat ik met dhr. H. Vermeulen in PiloT sfeer een en ander in de week zet bij publieke genoten ter afstemming in eensgezindheid, de afrondende vrede.


Uiteraard zullen aanwijzingen van andere burgers in enig communicatieve weergave worden gehonoreerd ter opvoering van kwaliteit en navenante door-lering en effecten in dezelfde samenleving en haar organen, klieren & zintuigen. (daartoe dient o.a. de commentaar sectie)