Wednesday, March 17, 2010

aan Familie-leden

beste leden van een familie waarvan ik zelf de grenzen niet ken ...

tja , subgrenzen ken ik wel zoals 1e lijn en 2e lijn en ook warme en koude kant ...
allen net zo warm aanbevolen in gemeenschap - hetgeen zich niet slechts in bepaalde sectoren en thema's beperkt : ergo alle sectoren en thema's verenigen en voegen zich (via tussenspraak) in samenspraak.

waarom ik dit zo stel?

welnu, ik kreeg een brief uit de 1e lijn van iemand die zich daar kan weten en mij enkele woorden en woordverbanden terug gaf naar diens vermogen deze te rekapitaleren. En ik stel het op prijs ons in transparantie hier op de blog met elkaar te bezigen in dialoog en ons voegende taal soms in tijdelijke stellingen zoals die vrijelijk met elkaar stabiliseren als eigenschap van uitdagend trivium (grammatica, retorica & dialectiek) en articulatie.

Dat laatste is wellicht onderdeel van een van de drie trivium componenten al weet ik dit nu evenniet ... immers ik wens het apart te benoemen teneinde daar aandacht aan te schenken en en passant te vragen van genoten (mijn dierbare HAFMO? bargenoot JEROEN? andere metgezel?), gespreksgenoten zoals mijn collega;s in diverse lagen van gesprek als - jawel - Roelof en Wim, en ook Jan en Maarten.

kortom ...

heb je iets te vragen of een commentaar op het geschrevene in een aandrage op de titel / context van samenleven ... dan liefst even hier op dit "net". ik doe mijn best iedereen van een antwoord te voorzien waar ik voel dat dit bijdraagt aan de aandrage. Voel ik iets niet goed aan, signaleer mij dan wat indringender?

dank voor de aandacht,
"ter leering ende vermaeck"
van wie zich daar bij voegt ...

Cees de Groot,
lid van een gezin van 4 mannen,
telepathisch gewenst als meisje en daar het nut van proevende al levende

overigens in harmonie samenlevende met een echte partner van andere kunne ...
als is dit in alle nuchterheid lichtelijk overbodig te melden - toch gedaan