Wednesday, March 24, 2010

smart en geld

de rechters doen wat zij gewend zijn te doen - zonder dieper worteling in de mensheid ... , vermoed ik.

het artikel in nrc staat hier, met enige reacties van mensen - waaronder een "drs mr", hetgeen naar mijn bronnen niet mogelijk is om deze titels samen te voeren.

mijn aandrage / notie:

het criterium ligt m.i. op een filosofisch vlak ...

voor de epicuristen / tuinfilosofen bestaat er nl. geen relatie tussen mensen , waar de holisten dit als kwaliteitoogmerk voeren voor de betere samenleving.

bedrijfskundig (niet "bedrijfsmatig", wel bedrijfskundig en matigend) dient iedere rechter zich bewust te zijn van het credo dat "een cultuur" voert. Dit heet "beroepscode".

In de overdrachtelijke zin nemen epicuristen "werk" aan van elementen uit de holistische gremia die tegelijkertijd beroep doen op die epicuristen zich te vergewissen van de relevante "cultuur".

Dit betekent dus een nuchtere identificatie van elke rechtspersoon of hij/zij gerekend wenst te worden onder de ene of andere groep. Epicuristen onder elkaar kunnen zich bedienen van "allerlei veldslagen" (=werk=oorlog="een bevredigend leven") zonder zich rekenschap te geven van "de ander".

Qualitate Qua is mijn aanwijzing dat wij inmiddels zijn overgegaan van een polair bewustzijnsveld naar een (zich en zicht) verenigend bewustzijnsveld (transparantie alom). Commando aan de Rechterposten is dan ook dat zij zich drastisch dienen te herscholen en bij een ouderdomsgrens kunnen laten afvoeren. Dat is goed voor de SamenLeving en voor de betere economie waar "iedereen telt en geldt".

Nous MainTienDrONS


Nog een overweging: een Rotterdams wijkagent verhaalde eens over de toestanden en het politiewerk in de wijk. Op een gegeven moment meldt hij : "je moet wel werk houden" ... Ahum ...
Tja ... dat is een mooie overweging zeg, dit neigt er naar om je werk niet af te ronden ... en dus om "toestanden" te blijven pulseren tot ergernis en werk.

Is dit dè notie die het Paternalisme ons heeft gebracht ... ter aflering?

Kunnen wij publieke gelden beter gaan besteden en "best'steden"?

Ik moet denken aan de leuze in mijn werkkring: "XXX, de beste dienstverlener"

Met betrekking tot wie, wat ... welke beweging?

Een geconstateerde beweging binnen de afgelopen 5 jaar is die van hardleerse tot lerende overheid ... Op weg naar?

... de leerzame (=instructieve) overheid (die zichzelve kent en weet)

toY, Cees - hoofdstedelijk integraal directeur i.o.