Wednesday, March 3, 2010

"Koorchancer"

Opkomst vande MiddenKlasse ... heet het artikel van Ben Knapen ...

in het NRzeetje hier

uw pro & post & medi - athor vanuit royaal aquavaardig geselschap ;-)
spreekt een woordje mee ...

de koorddanser en de koorchancer
spelen n spelletje “econemie”

en dit verhoudt zich bepaald niet met samenleven, samenwerken, samenleren en “small is beautiful” …

al zal dit laatste veelal toch wel lukken aan de creatieven mens die ook burger is als het er op aan komt.

Komt het er op aan?

Ik herinner Ben, onze auteur hier, aan de Noordwijk aan Zee Treaty in december 2000. Hoe alert was in feite deze bedoeling en hoe werd daar met een forum gevolg aan gegeven. Werden er profetische woorden gesproken, Ben?

Bestaat dit nog in Nederland?

Dit als voorbeeldgevend leiderschap. Was Joop de laatste of Ruud of Wim of zelfs Dries?

Tja, best gezellig dat we de “eersten” bij hun voornaam duiden, toch? Dat Twittert en Toetert gemakkelijke en vrij.

Spelden zitten niet meer in de hooiberg, ze zitten in het revert van de meest hoge bestuurder – daar waar je het het minst vermoed. Tja, moed is meer nodig dan mode.


') de Treaty werd georganiseerd door het onderstroomblad ODE; er deed zo'n 40 prominente zakenlui, artisten en wetenschappers aan mee - evenals meer dan 100 "gewone mensen" ... die iets buitengewoons meemaakten. ( in feite was het de prikkel die Pim deed ontvlammen :) ... voor wie dat weten wil.