Saturday, March 27, 2010

groote, slimme vernieuwingen gevraagd

Het NRC biedt middels Marc Chavannes een perspectief met uitdaging en dienstverlenend betoon gevraagd door lezers en andere actieve innovatoren.

De titel hier parafraseert de zijne , hier ...

Mijn notie als aandrage:

Waar dogmatisch en vernieuwing mijdend nog nimmer aan is gedacht ... dat is om het stemgedrag van de kiezer zichtbaar te maken. wellicht niet direct verplicht, maar wel als optie van mensen die dit op prijs stellen.

Heeft dit een schrikeffect op u, aannemende lezer?

Dan is er hoop op een doordenkend perspectief ...

Immers indien wij afgaan van het rode potlood en vertrouwen kunnen op computerbijstand in echo-netwerk dan gloort er een waanzinnig interessant veld:

Stel je voor dat iedereen 20 punten te verdelen heeft onder minimaal 3 á 5 en maximaal 20 personen als persoonlijke "oersoep" van vertrouwde medelanders in politieke arena ... dan wordt je zweefgeluk maximaal beleeft. En beleefd is het ook naar je medelander toe ... immers hij kan bij je aankloppen en eens een gesprek voeren ...

Heeft u het beeld te pakken ...

Veronderstel nu eens dat een idee van een goede vrind van mij, Abraham de Kruyff, wordt opgepakt om een nationaal breed kabinet te vormen waar iedere grote partij (max.5?) minimaal 2 ministers heeft en andere 1 of minstens 1 staatssecretaris voor een nader vast te stellen periode , bijv. 3 jaar (leerresultaat uit afgelopen kabinet-duur) ...

En tegelijkertijd wordt het nieuwe bewustzijnspolitieke systeem fasegewijs gebouwd en ingevoerd ... Met als eindprodukt een Nederland als Gidsland van de Nieuwe Tijd en her-bezielde én bezielende burger ...

Gloort er dan bij U hoop? Met mij ... óók u hoop(t)?

toY als tooitijd


Voor wie er tijd voor heeft eens nader te voelen en sensen op het spoor van de integraal directeur in operationeel en hoofd-stedelijk water ...

dan kunt u de artikelen op deze blog nader bezien of bijv. de pulserende website van Generation Binding S'ilence bespelen ...

avé Cees

als aanvulling voegde ik het volgende toe:

Een extra notie op mijn aandrage:

"... het stemgedrag van de kiezer zichtbaar te maken. wellicht niet direct verplicht, maar wel als optie van mensen die dit op prijs stellen."

Daarmee bedoel ik dat de kiezer zichtbaar kan maken (=transparant onthullen) wat hij gestemd heeft ... als hij er prijs op stelt.

Daar dient men dan bij te bedenken dat ik dit niet beoog in het huidige "one man, one vote" = mentaal (ontzielend) wegwijzen met het vingertje.

Ergo, dit verplicht ons schatplichtig aan de tijdgeest om het kiesmechanisme aan te passen aan de tand des tijds. Waar wij dan gewend zijn aan het label "persoonsgebonden" kiessysteem als duiding van een dergelijk systeem vraag ik juist aandacht aan het articulatievermogen van de mens (incl. het trivium grammatica, retorica, dialectica) om "met elkaar door het leven te gaan".

Eindresultaat van een dergelijk traject doet een beeld gloren waarbij "de gebrouwde stelsels" uiteindelijk worden vervangen door "hele systematieken" (die reeds goed doordacht zijn, meen ik).

Moge de wijzere stem van iedereen die meetelt helpen (R. Peters?)