Friday, December 10, 2010

"zinvol werk"

... is de titel van een succesvolle bijdrage aan de communicerende gemeenschap op internet van de auteur met de landelijke registratie met kenmerk familienaam "Stuurman".

hier zijn 2 links die aangeven dat het een meervoudig gefaciliteerde brief is van Pieter:
bij de nar Chiel en hier bij Argusoog

ik heb gemeend er goed aan te doen mijn talenten via teksten  te mengen met de aktieve en anders aktieve (lezers, denkers, burgers) deelnemers.

ik meen ook dat ik dit zelfs moet doen omdat mensen in mijn openbaar bedrijf mij dit toevertrouwen en het mij ook kwalijk mogen nemen  wanneer ik het voorbij laat gaan terwijl ik mogelijkheden heb en tevens signalen uit het vertrouwensveld dat "ik mijn gang kan gaan zo het mij goeddunkt". Al geef ik direct toe dat niemand per sé van dat soort bevoegdheden voorzien moet zijn om zijn stem te laten horen op het moment dat dit zinvol is - of ten minste zinvol zou kunnen zijn voor de eigen situatie en in lerend perspectief voor ieder ander in een dergelijk zich naderend situatie.

ergo, het is zinvol om een naderende "niet meer te herstellen situatie" voor te zijn door anderen -in garantie functionarissen/ambtenaren/vakbonden/bestuurders/regeerders in enig netwerk- er bij te betrekken.

Hoe de evaluatie van het gebeuren verloopt wanneer zich toch onverlet zaken zich voordeden die voorkomen hadden kunnen worden  ... daar ben ik al lerende ook wel benieuwd naar en zie uit naar de ontvouwing van dit verhaal of verhalende plot.

Dan begeef je je op het terrein van de journalistiek of de markt van de mediacratie. Wat is overigens leidend - de journalist of de baas van die journalist?

Sedert ongeveer 2000 worden tal van ambtenaren klaargestoomd en goed bevonden om intern de journalistiek - eerst amateuristisch - te bedrijven met collega's van diverse vakgebieden en ook van gescheiden gremia als ondernemings of ondernemers privileges. Hoe het geregeld is met het brevet van de amateurs dat verleend wordt bij gebleken geschiktheid voor de subkwaliteit "journalistiek begaafd" is mij niet bekend. Navraag bij de vakbond laat weten dat je uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor datgene wat je voorbrengt en dus schept (want alles wat gebeuren gaan is niet eerder gebeurd - al lijkt het er vanuit statistisch oogpunt wel op => wat dan ook de valkuil is met name voor die lieden die zo snel mogelijk zaken willen doen en eerder besluitvaardigen dan wel besliskundigheid tot presentie brengen met de ander/betrokkene).

Het is m.i. eervol om de betekening van een rechter in een zaak per direct zinvol te achten wegens de notie dat wij hem nu juist vanwege zijn kwaliteit en talent daarop hebben bevraagd. Immers de betekening staat gelijk als een persoonlijke kennisgeving op een procedure die waterdicht is van nature. Wending tot andere middelen staat gelijk als afwending van de "grote man" - nl. de man die wijsheid brengt. En die andere wending zou uit historisch besef geleerde en toe te passen kennisgebieden niet zinvol zin en ... "dus" na te laten als te verhandelen "offer". Wisselwerking van erkende objecten waaronder voorziene regelgeving (zoals formules voor transacties) ligt ter tafel en ter besluitneming voor. (oh ja, wel even agenderen!)

Het is zinvol te  vertrouwen op ons te baseren op onze wet.

betekend door
een deelnemer aan het symposium te Lucknow, India, 2006 uit "the Netherlands"

met notie voor "integrale politiek"