Thursday, January 6, 2011

Governathor Termina...L

ik plukte dit van eennieuwsnet:

Wanprestaties

 • Schwarzenegger laat zijn opvolger Brown een schuld van 15 miljard euro na.
 • Bij het aantreden van Schwarzenegger zat 6,8 procent van de Californiërs zonder werk. Bij zijn vertrek was dit haast verdubbeld tot 12,5 procent.
 • Onder Schwarzenegger daalden de huizenprijzen met bijna 30 procent.
 • Californië betaalt belastingcrediteuren met zogeheten ‘I.O.U.’s’, waarmee leveranciers van goederen en diensten via schuldbekentenissen hun geld pas krijgen als de staat weer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen
Ik bezie de tekst nogmaals in ARUN-vlucht ')

"ONE"prestaties

 • Schwarzenegger laat zijn opvolger Brown een schuld van 15 miljard euro na.
 • }} zegt een status gegeven genoteerd door enige instantie; n/iets duidt erop dat de schuld inmiddels ook 25 miljard euro had kunnen zijn en dat Arnold 10 miljard heeft gewonnen ... ergo: "het kan verkeren zei Bredero"
 • Bij het aantreden van Schwarzenegger zat 6,8 procent van de Californiërs zonder werk. Bij zijn vertrek was dit haast verdubbeld tot 12,5 procent.
 • }} we kunnen de definitie van werk ook herbezien: immers vele van degenen die als werkenden geregistreerd zijn doen n/iets anders dan controleren of jagen op vermeende doelwitten; tevens kunnen niet-werkenden hard werken aan een betere wereld; ergo: A'dam meldt dat "je respect moet hebben voor mensen die zich inzetten voor een betere wereld"; en dit is in feite van alle tijden en geldt voor alle gemeenten (in Nederland, in Europa, in de Wereld)
 • Onder Schwarzenegger daalden de huizenprijzen met bijna 30 procent. 
 • }} dit is een heuse prestatie om de huisen betaalbaar te maken voor de komende generaties mensen die ook een redelijk onderdak wensen
 • Californië betaalt belastingcrediteuren met zogeheten ‘I.O.U.’s’, waarmee leveranciers van goederen en diensten via schuldbekentenissen hun geld pas krijgen als de staat weer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen
 • }} kennelijk zijn IOU's te beschouwen als een lokale muntsoort zonder goud als onderpand; wel een schuldbekentenis van een staat - Californië - die in wezen niet failliet kan gaan (oud paradigma?)
Het woord ONE verwijst naar het cijfer 1 dat ook als getal geldt. en het is een liedje van U2:
') ARUN-vlucht is vernoemd naar de 5e kleinzoon van Mahatma Gandhi, Arun, die in 2009 Europa bezocht via de Landen Duitsland, Nederland en Belgie ... en tevens de Zeeuwse Kust die in 1953 werd getroffen door een Watersnoodramp ...

Inmiddels (her)kennen wij ook andere soorten rampen - welke?