Friday, January 7, 2011

De Af Loop in 2011

Wederom een inspirerend artikel van Johan Oldenkamp met als titel VOLTOOIING lijkt wel te resoneren met mijn eind groet "TOY" die klinkt als "tooi".

Waar ikzelf in TOY ook "TO Y" promoot als verbinding tussen aarde een hemel, het ene en al het andere (het meerdere)

Johan promoot de Tzol'tun als afloop sequentie die gevierd wordt door de "oorspronkelijke MAYA" en die eindigt dit jaar nog op zaterdag 29 oktober 2011.

De Dreamspell geeft dan kin 48 - de solaire ster in het wavespell van de zon.
En 48 is het complement van 212 - het aantal dagen dat de Dreamspell achter loopt op de LongCount - volgens het artikel. Inderdaad is op die datum de LongCount gelijk aan KIN000 ofwel KIN260 - de Kosmische Zon.

En de Kweakspell geeft dan de combinatie: 48+0=48 ; natuurlijk gelijk aan de solaire ster met de essentie van de intentie - mobilisatie ... (maar van wat?)

Op het moment dat de LongCount 0 is dan is de Dreamspell intussen op ... 48 ...
Dus inderdaad lopen de Kweak en Dreamspell op beide einden gelijk op ... zoals dit kweakjaar BovenToon Maan - het univerele water dat schittert ... (van sterrestof?)

toY S'ace