Sunday, January 9, 2011

Globalgeniusvoter dot COM

was inmiddels mijn website sedert 2004 ...
"hij" is sedert vrijdag jl. - de zevende - uit de lucht ...
reden is simpel - ik heb de site niet verlengd; logisch gezien ...
vanuit mijn hart waren er andere motieven om het zo te laten als het was ...
het was een ontwerptafel voor een nieuwe, technisch haalbaar nieuw instrument voor de democratie.

het is losgelaten in de noosfeer, die vanzelf wel bewijst dat ie bestaat ~ zo is mijn overtuiging

ik sluit niet uit dat ik er een boek over schrijf - de mens wil graag toch iets tastbaars en niets om in te krassen en gelen enzo ...

het is in de lijn in de functies bij de stichting die ik mocht pionieren:
  • oracle ontwikkelaar
  • business objects beheerder
  • integraal directeur ~ in horizontaal pionierend verband met genoten
  • inspirator communicator in stroom van doorontwikkeling naar een lerende overheid
  • houder van een bewustzijnsoefening bij de CRvB met de Rechtspraak als zich kwalitatief ontwikkelende klant (werkbedrijf van het Departement van Justitie)
De reactie van de stichting is onderweg via de secretaris directeur die tevens honoraire rollen kent bij de gemeente Amsterdam en professioneel is ondergebracht als directeur van het Waterschap. Helder Water voor de ambtenaar die OR ver-tegenwoordigt en vakbond bij Georganiseerd Overleg met het bestuur.

Dan zijn er nog honoraire rollen voor de Ned. Vereniging van de Medezeggenschap en voor de Wereldeenheid en Vredeeducatie.

Al combinerende schijnt mij dit goed af te gaan dat er geen controlerende functioneringsgesprekken worden gehouden sedert eind 2000. Hetgeen - naar men stelt - tot eer strekt.

Globalgeniusvoter is niet meer; men dient echter te begrijpen dat dit de facilitator was voor het nieuwe kiesstelsel dat is blijven steken op de naamgeving Generation Binding S'ilence.

Die Apostrophe?
Tja, dat lijkt mij mijn Apostel die de Catastrophe voor wenst te zijn ...
en die heb ik feitelijk geleend van mijn vriend Eckart J. Wintzen, die abusievelijk te vroeg overleed in Frankrijk op 21 maart 2008. Al kun  je dit weer niet stellen want Eckart was mans genoeg om te bepalen vanuit welke dimensie hij verder zijn missie wenste te volbrengen. Genoeg discipelen op aarde om het te mannen, zeg maar.

Ik moet voorzichteger zijn met het doorlinken naar nuttige sites met info - wilileaks'borging ter vermijding van wijzer maken van nader te selecteren lieden die zichzelf vooral selecteren vanuit enig motief.

Pfff
De laatste site statistieken gaven weer dat meer dan 100 maal per dag werd ingelogd door gem. zo'n 40 andere mensen. Aantal pagina's tot 400 per dag. Maar ja, het waren ook vele pagina's en het was een leuke bezigheid ter opluchting van al mijn ideeën hoe of het beter kan ... samen.
Ik weet wel dat het uiteindelijk minder dan 5 per dag waren die er een studie van maakten; maar ja, elke mens telt (treatyofnoordwijkaanzee december 2000 - met Eckart erbij ;-)

toY S'ace


ik heb op deze blog -integraldemocracy- nog was restanten bewaard