Friday, January 28, 2011

Marc is terug met Sap

Tja, de Kunduz missie heeft de gemoederen een weekje spanning bezorgt ...

Marc Chavannes is terug van weggeweest met private perikelen ...

Welkom terug Marc!

hier zijn column en integraal in beveiligd circuit mijn aandrage:

de debatten vluchtig gevolgd hebbende kwam ik tot het volgende dis-cussiepunt tussen de regering-gedogende PVV en de kennelijk-regerenden:
PVV bepleit 1000 agenten meer in Nederland om de veiligheid in den lande te borgen
“RUTTE” bepleit 1000 agenten meer vanuit de Nederlandse Optiek en Opleidingen ter land ter zee en in de lucht en bij voorkeur op de brandhaard ergens in Kundus / Afghanistan.
Notie is dat de laatste missie wellicht wordt gefinancierd door de UN en de eerste vanuit de staatskas – de burgerij.
De economische bril geeft de Rutte variant voorkeur boven de inzichtelijke taalprojectie van de heer Wilder en nog 25 gevulde zetels.
Dit geeft de NL-mark een plus op de conduitestaat en meer nog met het besef dat wij ons Hollands Welvaren kunnen toetsen in den vreemde op haar kwaliteiten het waar te maken in de schoonheid die het krijgt.
Laten we nu niet in de val trappen om alsnog niet besteedde gelden in den landen aan te spreken. Bedenk eens iets nuttigs voor iedereen? En dat mag ook zinvol zijn, toch?

In een andere kringetje waar ik ronddool als een balletje ...
opperde Toke het woord con-cussie ...
thaal-vondst!

toY S'ace

op zondag bezag ik de andere inzenders en besloot een extra stukje in te leveren:

@23/Marco
ipv het zonde te vinden van ons belastinggeld zou ik willen opperen en offreren dat het zonde is van de leertijd die het volk / de mensen zich getroosten gedurende het leven om …
ja, om wat?
… om het beter te doen dan in andere tijden
~~~
het lijkt nl. wel dat als je het voor het zeggen hebt er iets naar boven komt dat je een brok in de keel zou kunnen noemen, of meer zakelijk geformuleerd : stagnatie
“afgaan is stagnatie”
is dan een soort van poëthische zin die iets kan doen weerklinken in all burgers; ook zij waarop wij zeer hopen, nl. degenen die niet gestagneerd zijn nog worden omdat zij dynamisch stromende mensen zijn met … redelijk vatbare spraak.
ik kom dat soort mensen hier wel “tè-gen” ‘)
~~~
‘) tè-gen is anders dan tégèn; het is iets met DNA en een werveling van interne en externe krachten (naar gravitatie en electro-dynamiek); resp. vuur, lucht, aarde, water (en de roerspaan ether)

ach ja , het kan waar zijn - alle goeie dingen in 3'en - zo ook mijn aandrage:

overigens als wij praten in termen van een half miljard …
dan is dit slechts een fractie van de winst die nl maakte tov belgie met de FORTIS deal in een kort tijdbestek …
“zo ga je niet met elkaar om” roept de ethicus
“zo gaan wij met elkaar om” roept de estheticus
“het kan anders” roept de spiritueel ingestelde wereldburger
Ideetje … kunnen wij de Belgische koning van het probleem Vlaanderen afhelpen en het koesterend annexeren?
Wij hebben toch een aardig stel oranjeboven-lovende edelen die de vooruitgang ingang weten te vinden, inmiddels.