vergeven is vergeten wat de consequenties zijn - is een ondermijning van de geheugenfunctie waar het betreft de betrekking met een ander om samen te leren uit het leven.
de geheugenfunctie dient de mens in zijn vocabulaire, in zijn spraak, in het verfijnen van het Trivium - grammatica, retoriek en dialectiek. Voor grammatica zou je ook articulatie kunnen stellen als meer ter zake doende veld dat vibraties en frequenties stimuleert tot schittering te komen. Grammatica is feitelijk een ondergrond voor taal die verdwijnen mag in het kunstzinnige veld waar mensen samen creëren, ofwel co-creëren ("eren, eren" - als echo)
Naast vergeven bestaat er ook voorgeven: je mag elk'aar best iets voorgeven om het beiden te zien / ervaren ... . Probeer het eens met iemand die je heel graag mag ... en aan wie je heel veel tijd en energie besteedt.
Een voorbeeld van de behandeling van het vergeven is de kwestie "MATA HARI".
Dit verhaal schijnt voor 100 jaar een gesloten boek te zijn voor het volk. Waarom dit gesloten boek?
Er schijnt verhaal te zijn gemaakt inzake haar leven en haar verhaal.
Zij werd uiteindelijk terecht gesteld ... wegens verraad van het volk.
Technisch gezien is er een select aantal mensen die zich niet laat aanspreken op persoonlijke titel op het moment dat dit "im Frage ist". Wie zijn die mensen toch?

Vergeven kun je een ander niet omdat het niet tot je competenties gerekend mag worden een ander te vergeven, het is aan de voorzienigheid dit te doen en aan de persoon zelf die zichzelf iets toestond te doen dat slechts duidde op een onvermogen besliskunde op te brengen binnen het toebemeten tijdvak dat hem of haar beschikt leek of bleek.

"Leek of Bleek" en "Leef of Bleef"

zomaar een gekke vergelijking met het idee daar iets gewaar te worden dat ewr toe doet voor de Kabbala of is dit het andere Walhalla? Juist of Onjuist - en wie bepaalt?

Gezag , gezagvoerder, gezagdrager en gezaghebber ... bezielen de vaandeldrager of doedelzakblazer die voorgaat ... aan de troepen die "T" roepen. De letter "T" als route omhoog te gaan en daar de scheiding der begrippen te laten plaatshebben : ergo, linksaf of rechtsaf ...

Er is best wel moed voor nodig jezelf te zien ... met de ander erbij ... en meer helemaal alleen op de wereld, die zoveel van jou houdt dat met jou "vergeet te vergeven" ... omdat je geen kwaad in je droeg met wat je deed (?)

toY KABBALA III - met de 3 van het ELECTRISCH vermogen MAGNETISME te veroorzaken
S'ace