Wednesday, January 26, 2011

TUBE index

Deze pagina verleent diensten op het gebied van bewustmakende clips.

Ik vermeld de titel en geef een beschrijving van de bedoeling zoals die op mij overkomt.

  • zeitgeist 2010 Laat de effecten zien van Geld als Commodity; geld ten dienste van zichzelf en niet per sá ten dienste van de mens die geld als wisselaar benodigt
  • ...
De lijst wordt aangevuld ...

(overweeg uw lidmaatschap van deze site)

Cees de Groot
-integraal directeur stichting Waternet i.o.
-pionier fte inspirator communicator
-adviseur wereldeenheid en vredes educatie
-patriarch van een nieuw kiessysteem
-ambtenaar gemeente Amsterdam
-houder bewustzijnsoefening de Rechtspraak en Centrale Raad van Beroep obv de KP

} postclaimer : ik besef natuurlijk wel dat er mensen zijn die melden dat je niet behoeft te expliceren welke functies je als integraal directeur bekleed in de missie ; het is dan ook slechts bedoeld om andersdenkenden op een soortgelijk spoor te bewegen. met dank voor uw aandacht C. {