Monday, January 10, 2011

aan collega's in het openbare veld vrijgegeven

zoals de lezer - inclusief collega's en co-burgers in een land te midden van andere landen - kan lezen en zich informeren met de kernnotie van deze site (links in het kader), kan men ook weten dat een dergelijke notie enige bijstelling behoeft op de momenten dat dit relevant is te vermelden.

Aldus de motivatie en het motief voor de bijstelling van de tekst in het kader ...

integraal directoraat van hoofdstedelijk orgaan in bewustwordend Nederland - zie Maart2010/Missie

In feite werd deze missie aanvaard door de auteur op reis door Noorwegen 1985: een ervaring met het krakende geluid van een Gletsjer/Breen/Glacier combineerd met de KongsVej tussen Oslo en TrondHeim ;-) (Orakel dat Eens!)

Sedert Oktober 2010 staat deze blog in verbinding met de secretaris directeur van de stichting die de juistheid betracht tot bemiddeling van het schip dat de ambtenaar rechtmatig en ook rechtskundig toekomt '). De ambtenaar is de architect van het schip dat ook door de voorzienigheid in het water wordt geholpen. De architect voorziet een zwembad bovenop het schip dat wordt gelabeld als een schip behorende aan de collega's in directie en bestuur van de stichting die een rechtskundige persoon is met wisselende namen gekoppeld aan functies/rollen. Degenen die in het bestuur zitten werken samen met de NVM, waar de ambtenaar tijdloos bestuurslid is wegens kennelijke gedragingen -lees investeringen ")- in royaal gevest.

postclaimer: alle artikelen staan buiten "dat wat onder de rechter valt"; ze kunnen wel staven wat met de rechter meegeeft (zoals de individuele gezaghebber)

') anecdôte in 2010 - koninginnedag in Bakkum, Noord Holland
de ambtenaar die -op impliciet kennelijke wijze- verzocht is zich 7 dagen in de week 24 uur per dag (profiel van een algemeen directeur) buiten de werkvloer bezig te houden met water en het bewustzijnsveld ; ergo de pionier Q in kwestie - ontmoet een collega op de markt die spulletjes verkoopt waaronder nieuwe potjes van diverse grootte uit een zuid europees land. Ze hebben beide een gesprek met elkaar waar de collega informeert naar de huidige werkzaamheden in de samenleving van Q; en hij wordt ervan op de hoogte gesteld in beminnelijke bewoordingen. "Je moet er wel voor zorgen dat je elke maand je salaris krijgt", meldt de collega. Q bevestigt het en weet dit ook als een bevestiging dat het wel goed komt met de transfer van zijn honorarium dat hem als horizontaal ondernemende met directievolk betreft. Daar wordt ook nog een rente aan toegevoegd voor achterstallig onderhoud - zoals men dit voorziet. Het is slim te weten dat een rechter zich beperkt tot rentes van 4 procenten per jaar - ofwel 1 procent per k'wartaal, juist ook vanwege de wartaal die personeel van de Rechtspraak zich veroorlooft op internet te zetten zonder enige handtekeing van iemand die zich daartoe verantwoordt. Wel met vrije offertes vanuit vrij ondernemerschap. Wat vreemd is voor leiden die werken voor de minister van Justitie en Veiligheid.

Veiligheid - wat is dat? Dan moet je eens naar het vliegvaartbedrijf de KLM gaan waar de ambtenaar zijn opleiding genoot in de Regelkring 1. Een handigheid om te weten en toe te passen is het feit dat cruciale systemen dubbel - soms 3dubbel - zijn uitgevoerd. Iets daarvan past de Rechtspraak toe door een Meervoudige Kamer te bemannen met 2 extra mensen naast de hoofdrechter die slechts tekent voor iets waar hij qualitate qua achter kan staan. Hij hoeft niet te tekenen voor de onzin van een ander die zich in vrij ondernemerschap voor eigen rekening wel kan voordoen. Ergo, het motief voor een afkoop van moreel ondermijnend gedrag is geschapen , en kan worden voorgelegd aan de hoofduitvoerder: Staatsecretaris en/of Minister.

Veiligheid in communicatie is het om een brief zowel per post als per mail te zenden aan de geadresseerde.
Dit kan opgevoerd worden tot nog meer zekerstelling van alle betrokkenen in de juistheid die wil schitteren ter vereniging van alle zielen/relevante personen in enig verband.

toY (klinkt als "tooi"),
S'ace