Wednesday, January 12, 2011

Mij voegend bij de grote man - rechter CRvB

"de stichting bepaalt zelf wie haar vertegenwoordigt" schrijft mij de aanstaande creatieve functie van de Meervoudige Kamer in juni 2008 ruim 10 dagen voor de beoogde zitting.

Het is waar wij komen samen, edoch het mag geen zitting heten om de redenen die tijdens de zitting zich ontvouwen voor het drietal rechters én om de reden die de bewustzijnsoefening houdende pionier van Nederland, Eurupa en de rest van de Wereld zich kan veroorloven ter informatie af te geven aan elke betrokkene - elke bestuurder in het integrale veld dat de integraal directeur wil kennen. en wie wil dat nu niet ... op vredige amicale wijze zoals gewenst door edelen, adel en godsvrezenden.

Waarom mag de zitting geen zitting heten?
Welnu er is geen relevant personeel van de stichting aanwezig behalve degene die aan het roer zit. ')

Hmmm ... hoe moet je dat zien?
Ah, dat is een goeie vraag waar ik antwoord op heb: Degenen die zich melden zijn bekend van een interne beroeps en bezwarencommissie en daar heeft de voerende externe partij een bevinding afgegeven die in het voordeel strekt van de eisende ambtenaar. Niet dat die zitting relevant was voor het beoogde, maar toch. Wat wil het geval?
En wie wil het weten?

Tijdens de zitting te Utrecht vielen de toga's tot op de sokken van ongeloof over wat de -invalide opgevoerde- lieden wisten te vertellen. Tch was er een lichtpunt bij een collega die wist te vertellen dat zijn politieke man van de middelbare en hogere ambtenaren vereniging van Amsterdam in 2003 wel 15 stemmen kreeg bij de OR-verkiezing. Dat was al 150% meer dan in 2000 zonder enige promotie.
In 2006 en 2009 heeft Q zijn lidmaatschap geprolongeerd op de wijze die de stichting toeliet (en impliciet verantwoordt). Virtueel maakt 2006 150% meer tot 37 en 2009 150% meer tot ruim 90 stemmen voor zijn kandidatuur. Sceptici op deze statistisch verantwoorde curve worden bediend met het feit dat Q in 2007 (nog voor de reis van HM&KP en gezin naar India) wordt gevraagd voor de honoraire functie ter bemiddeling voor 2 miljard mensen tot 18 jaar voor een betere toekomst. Passend voor de gemeente A'dam die stelt respect te hebben voor burgers die zich inzetten voor een betere samenleving. Nog niet genoemd het feit dat Q met dhr. Doctors van Leeuwen geïnitieerd heeft in 2004 dat er 500 ambtenaren worden beloond voor hun excellente werk als ambtenaar in enig gezelschap.

Tja, een gezel is in de leer van een meester, zoals mr H.A.A.G. Vermeulen stichting en grootmeester voert middels toezichthouderschap tot de vrede die de nadere toekomst voedt.

So far,
tijd voor een biertje met Johan ;-)
S'ace

') Het is een feit dat de stichting Q mede heeft aangenomen wegens zijn ervaring bij de Koninklijk Luchtvaart Maatschappij en wegens zijn raadslidmaatschap in een noordhollandse gemeente. Dat Q een persoonlijke missie heeft per 1985 was niet expliciet uitgewisseld edoch later wel tussen neus en lippen (ook een ambtenaar mag bescheiden zijn). Q weet dat een vlucht (zoals een zitting bij de CRvB) niet door kan gaan ingeval er invalide of incomplete parameters zijn: hij heeft daartoe zelf als specialist een programmaatje  geschreven voor de KLM onder toeziend oog van dhr. Orlandini. Voor degenen die zich nog afvragen waarom je bij dergelijke deskundigheid je je bezighoudt bij de stichting Waternet kan ik beantwoorden: het levert mij genoegdoening op om missiewerk te verrichten in velden waar dit hard nodig is. En ik laat mij daarbij graag vergezellen door collega's die het net zo zien en in kracht omzetten. Dit heet Transitiemanagement pur sang. En de Kroonprins ziet toe; da's mooi!