Wednesday, January 19, 2011

Jan en L'alleman

(een mailbericht dat 2 mensen schoont waarvan een in cc. modus)

waar mijn genoot en vernieter Theo mij neerzet als "Meer orakeltaal van toezender Cees de Groot" behoeft dit enige setting om het verfijnder mee te krijgen in reeds gezette wetenschap:

(zie ook het plaatje dat planetair bekend is als een voorstelling/concept/idee)

ik werk bij een stichting die taken uitvoert in operationeel water; denk aan de 3 hoofdgebieden die de gewone arbeider en knoet begrijpen wegens de maandelijke pecunia die lijken te stromen, zeg maar gerust geld als water: nl. rioleringswater als transport- en vergaarmiddel van zekere stoffen en basismateriaal; oppervlaktewaterbeheer (waaronder dijken als in Wilnis); drinkwater voor een verzorgingsgebied waar mensen wonen en ook industriën behoeftes kennen. Ook hulpbehoevende gebieden in de wereld worden bediend met dienstverlenend vertoon gepaard gaande aan "state of the art" en billijke prijzen & opcenten.
mede omdat ik toen een blokkie om was met Theo rond de Schoone Lei o.i.d. ontsnapte aan het integraal zich profilerende bestuur de notie dat de mens zelf ook een factor van belang is bij het integraalwaterbeheer, zoals de vervuilende factor en economie aanstootgevende impuls. En wat dieper kijkende in het zwarte gat blijkt de mens kristal helder water nodig te hebben om belangrijke noties voor de bedrijfsvoering niet meer te vergeten op het moment suprême.
De stichting eert haar pionierend integraal directeur naar de ethische opvatting die de gemeente Amsterdam als voorbeeld gevende hoofdstad samen weet te formuleren met een vooraanstaand waterschap, zijn de Amstel, Gooi en Vechtstreek. En overigens weet de wereld van 2 miljard mensen tot 18 jaar de ambtenaar ook te vinden gegeven zoekargumenten als WUPED en Groot. (Niet dat hij zelf wil dat hij gevonden wordt door Jan en (L')Alleman - hij houdt van rust ter schepping van nieuwe dingen zoals de 9-daagse week)

Tja, exposure is een zeker ding dat wij nodig hebben ...
en het draagt ook de "pose" in zich die op "pauzen" lijkt.

Hasta la VistA, S'ace
"van schedel in de bal op naar het balcon Y"


notie
het is goed te weten dat de stichting Waternet behoort tot het koninklijke domein en de specifieke afstudeeropdracht  (stage) van een edele heer van voorname stand alhier bekend in den lande en vaak ook in olympische kringen (ik moet mij voorzichtig en zorgvuldig uitdrukken; dus zo gedaan); hij doet dit bij voorkeur met een collega die ik heb mogen opleiden tot de koninklijk stallen