Wednesday, November 24, 2010

Wie bestraffen er té voorbarig?

tja, ik heb op mijn reis kenmerken gevonden die feitelijk stroken met  de bevindingen in een rapport dat in 1999 de stichting bereikte middels een aangezocht buro.

de conclusie werd gevat in bewoordingen die nog immer raadsels in zich droegen zoals "in de wandelgangen wordt gekletst" en "er is sprake van een kakafonie" ofwel later ook "de wielen hangen in de lucht".

waar wij het in essentie over hadden was het paternalisme dat heerst in de opgroeiende mensen en in de taal die wij gebruiken om elkaar te benaderen.

mijn inzichT hierop:

het paternalisme
is een oude onhebbenlijkheid van mensen om bijv. na de leeftijd van 18 jaar andere mensen van ook boven de 18 jaar nog immer als minderjarigen te bejegenen vanwege "ouderdom". en inderdaad is "ouderdom" dan ook een katalytisch woord waar menig een nog maar eens een nachtje over dient wakker te liggen.
Beter is het om elkaar van de zelfde leeftijd en wakkerte te beschouwen. (zie notie onderaan)
Ik ben tevens van mening dat de leeftijd van 18 jaar veel te hoog is en dat de ladder lager dient te liggen. Dat gebeurt feitelijk ook in de praktijk waar tegenwoordig mensen zich aan elkaar relateren via communicatie gestroomlijnde middelen als oa. Facebook ("het smoelenboek") , Twitter en LinkedIn.

Oplossing van het paternalisme vindt m.i. plaats door de democratie anders van een infrastructuur te voorzien - zie tevens de notie.

de Taal
die wij gebruiken is m.i. te vaak voorzien van aggresieve termen die elkaar direct op het valse spoor brengen. Op dit gebied heb ik noties ontvangen van mijn vriend Steve Engelking (trustee van Schönfield) en zijn makker Arun Gandhi.
Ik ben van mening dat wij door de taal te vaak op een polair bewustzijnsveld terecht komen waar een verenigend bewustzijnsveld meer kwaliteiten in zicht brengt.
Voorbeeld? Tja, ik kom het woord "tegen" te vaak "tegen" op mijn pad in spraak met anderen.
Waarom kom je elkaar bijv. tegen of ontmoet je elkaar? Woorden met "moet" zijn ook al negatief van aard. De Duitsers hebben bijv. "begegnen" en dat klinkt al heel wat zachter.
Mijn klankbord Jan introduceerde bij mij het woord "lenen": Je leent je aan elkaar. Ieder is dan een Leenheer. Wellicht is "lenen" uit zwang geraakt door de relatie met het bankwezen?

Anyway, het doet mij beseffen dat ik om mijn gevoeligheid omtrent taal de taak aanvaarde om voorzitter en creatieve factor te worden in de werkgroep NéAndersTalerS' van de kring Chaosforum anno 2004.

Ik houd er wel van om een woord als Taal dan van een apostrophe te voorzien zoals in T'aal waardoor tegelijkertijd de AAL er uitspringt als interessante worm die zo fascinerend kronkelt. (en opeens doet dat mij weer terugdenken aan ene Simon Carmiggelt)

so far ... toY Cees

notie
ik besef dat ik mij met de opmerking iedereen als gelijke leeftijd te beschouwen vanaf een zekere grens dat ik mij daar anders gedraag in de door mij bedachte infrastructuur voor een betere benadering van de democratie. Daar is die infrastructuur nuttig ter begeleiding van het beoogde doel, promoot ik, en zinvol om in te zetten als middel om iets hardnekkigs (zoals het paternalisme) het hoofd te bieden.