Friday, November 18, 2011

hoezo Donner "vieze voorzitter" ?

het is tevens aan royaal waterbeheer om de dossiers en kennis van ene Ad van Rooij te bezien ...

zo vertelt de geachte heer vanuit een Benelux land zijn verhaal in vier etappesmede aangeboden aan mijn collega's van stichting Waternet en de gefuseerde partners AGV, gemeente Amsterdam en WLA ...

het eerst watercyclusbedrijf inclusief de factor mens

uw dien'aar
Cees de Groot

meervoudige medezeggenschapper sedert 2000 t/m 2012
in het zicht van de voorzitter CRvB den Heer mr H.A.A.G. Vermeulen

(neefje van Piet Bleeker, veiligheidsdienst prinselijk paar 1966 op huwelijksreis)

"je dient elkaar aan te spreken zonder aanziens des persoons" ')

') dit kan met en zonder aanzien van de persoon qua spraak; kan niet zonder luister van die persoon wil er sprake zijn van communicatie ")

") het protocol 1999 "pesten op het werk" dient te worden opgevat als "stoppen met elkaar te pesten op het werk; respecteer elkaar voor het werk dat je te doen hebt" - dit mede gevoegd aan journalist/hoofdredacteur dhr. Folkert Jensma, publiek onderzoeker op informatieverstrekking aan het volk

postclaimer e.e.a. onverlet de oproep van Hare Majesteit tot burgermoed, Kerst 2010

mnotie
persoonlijk ontmoette ik Ad in oktober 2010 in Eurostaete

actuele berichtgeving / ontwikkeling

') dhr. Remkes is bekend als minister Binnenlandse Zaken t/m 2007 met de gezag sprekende uitspraak : "de tijd van wegkijken is absoluut voorbij" ")
") de tijd van wegkijken was reeds voorbij verklaard in 1999 met het nieuw ethisch reveil, zoals bij Waternet (voorheen DWR) met de voorbeeldgevende notie in "pesten op het werk" (komisch? gezien meer een bevel tot het tegenovergestelde dan wat bedoeld werd en leidraad voor heren F&K directieleden in "close harmony")