Wednesday, June 27, 2012

identiteits-angst


met deze oproep
Met controle wint de Overheid wel wat veiligheid, maar verliest er veel meer mee:

mensen zijn gevoelig voor verwachtingen en gedragen zich vaak ernaar.
Als we nu eens uitgaan van wat we willen, in plaats van wat niet willen en daar onze aandacht en energie in steken. Voorbijgangers vriendelijk begroeten in plaats van met wantrouwen bekijken. Wanneer we er met z’n allen het beste van maken, in plaats van alles in regels en protocollen moeten vastleggen.
ergo: onderling vertrouwen terugclaimen !
middel: jezelf meegeven in eigen gedrag

JeuKS reageert als volgt:

het basis probleem is hier niet de controle …
dit is nl. een afgeleid produkt – een schim / schaduw – van een veel wezenlijker probleem: de banenmachine …

telkens worden wij bevreesd gemaakt in een slag-beweging van de politici die “de economie” -ieders uitgavepatroon- waarborgen “als hun nobele streven”.
door dit onbedoelde machtsmiddel weg te halen uit het openbare bestuur wordt de zuivere democratie voor iedereen zoals inherent bedoeld hersteld …

hoe doen wij dit?
dit is de garantie voor & door een basisinkomen …

dit wordt door meerdere / nieuwe politieke partijen gepropageerd en is het allerbeste middel om de identiteitsangst tegen te gaan.


overigens als wij veiligheid van belang vinden dan moet data-opslag nimmer leiden tot schaduw angst …
dit is voornamelijk een mentale instelling bij elke mens …
die veerkracht en relationele stijl van leven garandeert dat ook niemand zich laat lenen voor valse aanwending van data.

Hoe implementeer je dit oorspronkelijke fatsoenskenmerk
terug bij “de-genen op drift”???

voor een beantwoording / oplossingsrichting <= wijssfeer