Sunday, April 15, 2012

[ecologisch Zwaard van Damokles]

notie: rubrieken met [...] duiden op taalverdieping op het woord zelf ...

enkelvoudige resonantie op de volgende 4 begrippen - tesaam een integraal vergelijking met limiet??

eco
 is het begin van alles dat zich zelf meeneemt op reis zo als eco-me (ipv "eco-no-me")

logisch
is de uitkomst van een dilemma aan de rechterzijde van het midden van de borst ; met links magie en in het midden de ratio - ra ti ohh : zon - 7e chakra boven het hoofd - element water
zwaard
duidt binnen de Nederlandse Taal op het Zaad , nl de uitkomst van het geleerde lichaam ter gloriebijzetting van het vervolg op een leven (bewijskracht is te vinden in de w en de r als getallen 4 en 9 samen 13)
damocles
damo : duidt op de lange duur / termijn van een uitkomst / vrucht ; neem hiervoor de trits penis - tong - oor als vrouw - slang - vogel op tot schaarsheid - articulatie - luisterbijzetting
o : ohh - ohm - klank op het 3e chakra - de solar plexus
cles  : clues! sleutels tot openng van pandora's box - pan als elfenjong maar ook planetary art network ( law of time )