Wednesday, April 25, 2012

boekes Sociocreatie ... integraal?

ik las nog eens op de ontwerptafel voor JeuKS", het jeugdig kiessysteem ..., wat Kees Boeke stelde

in een hapklare brok :
"For more than three hundred years the Quakers have used a method of selfgovernment that rejects majority voting, group action being possible only when unanimity has been reached. I too have found by trying out this method in my school that it really does work, provided there is a recognition that the interests of others are as real and as important as one's own. If we start with this fundamental idea, a spirit of goodwill is engendered which can bind together people from all levels of society and with the most varied points of view. This, my school, with its three to four hundred members, has clearly shown."
 enkele mnoties als steekwoorden:
 • a method of selfgovernment that rejects majority voting
 • group action being possible only when unanimity has been reached
 • a recognition that the interests of others are as real and as important as one's own
 • spirit of goodwill is engendered which can bind together people
 • from all levels of society and with the most varied points of view
verder is de speelgroep werkende bij een grootte van 300 tot 400 leden die een instapkaartje onderschrijven als initiatie of betuigend argument.

dit laatste doet mij denken aan mijn ouwe CEO Eberhard Strinzen bij B*O/Origin die zich openhartig uitte in vrijages met het onderzoekende en ontwikkelende volk dat zich als werknemers weet onder zijn paraplui.

Eberhard propageerde destijds de organieke wijze van organiseren zoals de eerste cellen in je lichaam zich afstemmen op hun talent en taak, zoals jij doet de lever, jij het hart, zij het brein en hij daar de ledematen ... en zo geschiedde als vanzelve een herhaling van zetten die al eerder was gebeurd in dezelfde omgeving of toch minstens op de planeet aarde (tot ene Sitchin ging verhalen? of toch nog oudere narrators?)

Terug naar Kees :
 • selfgovernment / zelfbestuur is een ultiem streven waar majority voting / meerderheidsstemming wordt afgewezen als redelijk beslisinstrument
 • gegroepeerde actie gaat boven elke vorm van "haat en nijd" / onvriendelijkheid / rouwelijkse omgang
 • gepaard gaan in de dialoog die de dia -het lichtbeeld- doet oplichten aan gene zijde
 • de geest van goede wil en wellicht goedmoedigheid prevaleert ... ons allen (te) saam
 • meest gevarieerde punten van inzicht / perceptie
Hoe scoort JeuKS ten aanzien van die 5 punten ...
(en hoe reageert de meeziener hierop)
 • JeuKS bied landelijke instap voor mensen van 15 jaar per verjaardag ... en wel direct "cashen" , dit als te verstaan "je direct zichtbaar maken met je voorkeuren / vertrouwensspiegel" ; lokaal promoot JeuKS meedoen vanaf 8 jaar ... beiden met 20% van de hoogste stemkracht (100 punten)
 • gegroepeerde akties zijn zichtbaar per generatie-categorie , nl. 9 landelijk en 11 lokaal
 • spiegeling van generaties aan linker en rechterzijde van de scheidslijn van plm. 45 worden resonant invoelbaar door een onafhankelijk systeem van "afstemmen en je jeugdig tonen"
 • de lering van bijv. Spinoza wordt in de menselijke categorien inherent beter te articuleren op de lijn hartstocht --- geestdrift --- grootmoed --- "kras & vitaal"
 • stemverdelingen per kiezer van bijv. 40 punten naar 10-10-10-5-5 voor 5 "geplaatste spelers" biedt variatie voor de kiezer op thema's als generatiegenoot, netwerk, liberaal, sociaal, democraat op die posities ... al kan 7-7-7-7-7-5 ook op 40 uitkomen ; en u kunt zelf extremer varieren met 50% van de punten voor de top-kandidaat naar eigen keuze ... in 20-5-5-5-5 , waar 5 kandidaten minimaal gekozen dienen te worden bij 40 punten (als voorbeeld)
Tja, het systeem lijkt ingewikkeld, maar weer niet veel ingewikkelder als een supermarkt en daar 5 produkten voor een menu aanschaffen voor 40 euri ...

Door te leren "schiften" en op diverse relevante momenten bijstellen vindt het individuele leerproces op complexiteit plaats ... ter vermijding van illusoire filmpjes in het lichaam als multiplexen die er slechts het zwijgen toe doen ...

alsdus op dit moment ...
met alle genoegen ...
de mensen te dienen die het land liefhebben als "kapitein op een schip" - tenslotte is iedereen aangeland vanuit het vruchtwater ter duiding van de opkomende rijpheid.

Avé S'ace