Monday, April 23, 2012

alternatief becommen-tita-ri-eren

de Jonkheer geeft af met "ik verbind" ..
en ik knoop al wevende met hem mee
zie hier zijn bericht  :
Beste mensen,

Ik ga jullie natuurlijk niet overstelpen met, maar na het mislukken van de onderhandelingen in het Catshuis en de vele positieve reacties die ik op mijn open brief mocht ontvangen(door ruim 1100 mensen inmiddels gelezen), werd ik ge├»nspireerd tot een tweede oproep: De burger wil dat u luistert: Open brief aan de Tweede Kamer en het Kabinet ( open brief ... ).  Ik hoop dat jullie erin kunnen vinden. Samen kunnen we mijns inziens het verschil maken. Zegt het voort dan s.v.p. en ik verneem graag jullie reactie.

Met hartelijke groeten,

Bert-Jan.

P.S. Voor wie het gemist heeft: Vrijdagavond was ik te zien in Nieuwsuur, n.a.v. van mijn open brief aan de onderhandelaars in het Catshuis
Een Dienend repliek sta ik mij toe af te geven met gepaste hulde voor de burgermoed vrij te spreken.
(kun je al met fatsoen spreken van gelijkwaardig aan de toeziende ambtenarenrechter?)

I   Wij zijn ervan overtuigd dat de heren Rutte, Verhagen en Wilders de oprechte wil hadden om, indachtig alle onderlinge verschillen, tot een acceptabel resultaat te komen. Het mislukken ervan is hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Wij kunnen ons teleurstelling en boosheid bij elk der onderhandelaars voorstellen, maar wij willen dat het afgelopen is met het elkaar de zwarte piet toespelen. Wij willen ook niet getrakteerd worden op verkiezingsretoriek, maar verwachten van alle drie de onderhandelaars dat zij hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor het mislukken ervan.




}{{ wat is persoonlijke verantwoordelijkheid, ei gen lijk?
* maritiem recht
* civiel recht
* algemeen recht (common law der globalisten en anglofielen)
* sharia
* persoonlijke vrijheid een ander te interpreteren ter mediatie
* ... (uw commentaar)

II    Nederland heeft zich altijd sterk gemaakt voor een krachtig Europa. We hebben daarin een respectabele reputatie opgebouwd, die ons zelf ook geen windeieren heeft gelegd. Ten aanzien van de 3%-norm staat Nederland bekend als een groot voorvechter daarvan. Het gaat niet aan om met de vinger naar andere landen te wijzen en zelf vervolgens gemaakte afspraken niet na te komen. Wij willen dat u de in de afgelopen tijd opgelopen imagoschade in Europa zo spoedig mogelijk herstelt, door alle in het verleden gemaakte afspraken op fatsoenlijke wijze na te komen.

}{{ betekent een krachtig Europa een betere mens, ofwel soortige omgang met andere volkeren?

III    Wij zijn er ons van bewust dat er bezuinigd moet worden, maar wij willen dat dit op een verantwoordelijke en evenwichtige wijze gebeurt. Wereldwijd is het nog steeds zo dat de rijken veel meer worden ontzien dan de middengroepen en de armen. Dat geldt ook voor Nederland. Wij willen dat u er het voortouw in neemt dat dit verandert. De huidige crisis vraagt om een maatschappelijk zo breed mogelijke stimulering en draagkracht en om een extra offer van hen die dat het beste kunnen dragen en het meest geprofiteerd hebben van de welvaart in de afgelopen decennia. Wij verzoeken u hen dat te vragen en van hen te verlangen.

}{{ hoe rijk is een rijke met steeds minder vrijheid, toegankelijkheid - als een vorst?

IV    Wij willen dat het afgelopen is met het links en rechts denken. Houd op met deze schijnpolarisatie en dit quasi-onderscheidende profileren en afzetten tegen elkaar. Wij willen dat u in deze crisistijd het partijpolitieke belang direct terzijde schuift en het landsbelang voorop stelt. De partij die nu gaat voor diens eigenbelang en meent haar kiezers op die wijze voor zich te kunnen winnen, zal merken dat zij stemmen gaat verliezen. De beste en enig juiste partijprofilering is aan te tonen dat nu het landsbelang voorop wordt gesteld. Wij willen door geen enkele politicus meer getrakteerd worden op partijretoriek en zich afzetten tegen anderen. Wij willen uitsluitend daadkracht in het algemeen landbelang. In het belang van elke burger!

}{{ het links en rechtsdenken is een oxymoron als een pendule ... of koekoeksklok .. tja een markt ;
ergo is er een andere vorm te bedenken die bek-lijft?

V    Wij willen dat u gezamenlijk uw waarden en normen ten aanzien van welvaart herziet en meer respect heeft voor natuur en welzijn en zich meer bewust bent van onze plicht een duurzame en humane toekomst te realiseren voor de huidige en komende generaties en daar naar handelt.

}{{ welzijn welvaart welbevinden welverworden ...

VI    Wij willen dat u direct het schenden van mensenrechten in Nederland van kinderen en volwassenen ongedaan maakt. Wij leven in een van de rijkste landen ter wereld, dankzij onze open samenleving. Wij Nederlanders willen onze beschaving tonen en onze verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van de bureaucratie die wij hier zelf tot stand hebben gebracht. Wij stoppen ermee om asielzoekers die hier al jarenlang verblijven nog langer in onzekerheid te laten. Geef ze de zekerheid dat ze hier kunnen blijven en zich kunnen ontwikkelen. Boter van het hoofd en streep eronder! Stop met ingewikkeld doen en angst voor gezichtsverlies enz.

}{{ hoe open is onze open samenleving wanneer wij elkaar gaan verzuimen ...

~~~

SCHREEUW vanuit de DAG:

"Wij WWWillen Bolletje!"

Wij, Nederlanders ...

VerWelKomen de Nieuwe Koning
niet op de derde dinsdag van September 2012
maar op
de elfde van de elfde
wanneer
de nieuwe prinsen worden gekozen

(is dit een goed helend idee?)

(( Hugo Grotius , Erasmus , Spinoza ??? ))

((( Johan van Oldebarneveld - gebroeders de Witt - Cocktail Trio )))

@