Friday, April 13, 2012

kwestie : meineed of pionierswerk

communicatie is een boeiend toneel van spraakverwarring en gevolgen inclusief moties, emoties en rectificarties in relationele betrekkingen (en wat dies meer zei)

zo stuitte ik op een SDN schrijven waar de volgens deelzin wordt gebezigd inzake meineed:

"... het zeer waarschijnlijk achtte, dat er ten laste van een behoorlijke procesgang veelvuldig meineed werd gepleegd."

De vraag doet zich dan voor - waarde lezers en burgers, boeren en buitenlui-

"over welke positieve bijdrage van de appellant hebben wij het hier vanuit samenlevend perspectief?"

(communicatief bewust gedaan in de kleuren rood en blauw zoals bij warm en koud water)

hoezo communicatief bewust???

welnu : rood is heet en innerlijke woede die tot een oplossing verwordt voor iedereen ...
en blauw is de ijskoude rechter die zijn emoties niet hemzelf de baas laat worden.

lijkt toch een mooie harmonie van samenwerking van de doener en de ijkende diener ... Eens? Dan verder ..
(niet Eens is afhaken en later terug op een vruchtbaar moment, okay? in volwassenheid, dan? goe ...)

::: moment van herstart met verlicht gezelschap :::

kijken we nog eens naar de definitie van pionierswerk - met de wiki (meldt u gerust alternatieven in de comments met een eigen motief?)

eindigt deze [olijk] met het afsluitende

"Een echte pionier functioneert minder goed
in een compleet gevestigde omgeving."
wie kent er een compleet gevestigde omgeving ?
Shell, Unilever, Philips, Rijkswaterstaat, Waterschappen, ... Lagere Overheden, Hogere Overheden en alles ertussenin .. , De Kamers ook en de Rechtsordes die verzuimen te ordenen, en ga zo maar door ... (in de comments is altijd plek)

MAAR DAN

} let op het springen van de lintworm {

zijn er situaties dat het opeens heel anders te bezien is vanuit perspectief dat zich aandiende
(de knagende lintworm die een tijdsgewricht plotsklaps als bij helder donderslag illustreert?)

JA!
ER zijn situaties te duiden en wel door de Directie
die dit indirect mag duiden
wegens taalvermogens bij de luisteraar voorondersteld
(een heus gebaar van de demos / het volk dat spraak als materie honoreert)

* er is sprake van een oorlogssituatie
* er is sprake van een oor - logboek beschrijving
* er is een cultuurveranderingsproces afgekondigd
* het afgekondigde proces is gestrand in een noodwendige transitie
(Herman Wijffels roept "Klaar om te Wenden" op 31 maart 2006 te Maarssen)

ene Don Beck roept op zijn wijze
"we want people who build the arc"
(en niet naar de houtwormen die telkens nieuwe lekken knagen)

Nee, je kunt hier niet boos worden op wie dan ook ... immers het verbluft ons niet meer en we herkennen het immuun geworden zijn voor elke nieuwe ramp en zeker een drastische koerswending op politiek niv-eau
(eau is frans voor water! en duidt op waterkracht alsmede tranen van geluk)

Conclusie I
Pionierswerk is per definitie Meineed ")

en een nijvere wiki-soldaat kan dit daar bijwerken ter genoegen van de anarchisten die het pionierswerk niet schuwen, incl. het bekende royale stagepaar dat zich opmaakt voor een overname "onverlet de uitlatingen van hofnarren".

Dit mede gecommuniceerd namens mijn collega's alsmede bestuursgenoten
(dit kan overigens slechts in de vigerende pionierspositie)

het volk dienende / bedienende op haar wenken ')
als kapitein op een schip en/of onbekende soldaat in de kaste van enig kartel

NN
(Gandhi & Satyagraha)


')
in termen als passend en juistheid als mede de zoektocht die tot vinding leidt ...
past er een dekseltje op het potje ter afsluiting van een baar die vrucht brengt ... eh schept

") de getals waarde van meineed is 13 5 9 13 5 5 4 en geeft 27+27=54 (6 maal 9 ofwel kreeft-symbool)


In de Paarse Partij van de Krokodil aka WaterDraak is het volgende geluid te horen inzake
een compleet gevestigde omgeving :

is dit de dood in de kaste geworden ?

ofwel een machine ?

ergo een situatie die een stevige ordening behoeft ...

zoals een WEN DING
waar je er aan meedoende aan gaat wennen
wegens aangelegde lering omdat je er aan meewerkt

ter conservering van een hoog goed
...
de samenleving
(en niet per sé de hoge hoed)(( hoed met rand voldoet ))