Wednesday, October 24, 2012

bewustwordingstraject - ref. Gen 1.28

zie ook het vigerende bewustwordingstraject in de en passant gestelde missie

enkele motto's als gedachte kader ... in countdown sequentie:

III - "wij gaan niets uit de weg ..."

II - "wat niet kan is nog niet geschiedt; en wat niet kan geschieden wordt ter reparatie aangeboden ter plekke binnen puissante tijdstrekking op het moment van aanbod"

I - [ volgt wellicht later, evt. na enig tumult ]

opties:
"wij zijn allemaal mensen en impliciet waterdrager: communicerende wezens"


THEMA - alhier (een uitstapje naar Genesis wegens zich voordoende afvraging)


In principe is de christelijke houding bevestigd. Genesis 1
Vers 28.
Citaat: ' en God gezegend mensen, en zeide tot hen: ' weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u!
Vult de gehele aarde, en neem die ze eigendom!
Ik beveel u aan vis in de Zee, de vogels in de Lucht, en de dieren die leven op de Aarde,
en zeg u hun voorzorg aan.    Einde citaat.
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!  
bewustzijnsnotie : heerschappij is wellicht Heerschappij en tevens H'Eerschappij ')
OPVATTING
De methode van interpretatie van een tekst of - zoals hier - een aanwending is niet voor een uitleg te vangen, zo beweert de alom bekend Bartjes, een Art-man ofwel  [ Kunstenaar / Kunstenmaker / Kunstf'luisteraar / ... ].

De menu optie in 3 keuzes geeft immer de keuze naar de vierde uitdrukking, nl. de keuze van degene die zich de beHeersing laat welgevallen tot verhandeling , incl. geheugenplaatsing.
De drie keuzes zijn standaard van drie verschillende vormtypes, nl. spiraal / liefde , pad / leven , druppel / keuze / actueel.
NB de drie vormtypes vind men terug in de maan van 3 weken van 9 dagen die de vormen 3 maal weeft per "kweak" (totaal 9 wevingen per maan van 27 dagen)


UITLEG

Is er wat voor te zeggen dat de bron van Genesis een Tijdspanne kon besturen met haar goede raad aan de mensenscharen?
Dan is de duur van de ? Tijdspanne relevant te schatten / bepalen.
Kortom de poging van culturen om 21122012 daar te plaatsen is vandaag de dag zeer wel aan te houden als correct ; immers men was destijds nog niet gevangen in elkaar vangende oxymoronen die feitelijk de omslagtijd eerder plaatsten dan de mensen hem aannemen als "te manifesteren".

Vanuit het leven van uw scribent bezien ligt die datum vast in het jaar 1981 wegens enkele zeer markante toevalligheden die het leven drastisch beïnvloeden tot een ware missie. Die is aangenomen te "beHeersen" met wie daar ook toe voelt ...

(Wanneer begonnen de bijtjes en hommels zich anders te gedragen? Wanneer de walvissen en dolfijnen? Wanneer andere indicaties ter markering van "een ommekeer"?)


COM-Clusio

Genesis loopt af en vraagt een hernieuwd paradigma dat leidend het voortouw voert ...

( een overigens bekend thema met doorgaans drie strengen touw ... )

dit zijn als de 3 vormen / bioritmes die samen weven

toYo S'ace

')
H'Eerschappij
gemakshalve refereer ik hier aan het boekje "een jeugdig kiessysteem" dat overigens 9 delen beslaat ... Vooralsnog plaatst S'ace de 7 delen 3-9/9 in de beweeglijke noösfeer waar alle mensen hun betere gedachtes kunnen plaatsen (d.w.z. dit geschiedt vanzelf omdat het universeel houdbare gedachtes zijn)
") Van Monade tot Nomade ( Wil'fred Bastiani )
is vanuit mijn capsule gezien een soort levensverhaal van "een gehangene" - in Tarot "the Hanged Man" en in tijdscharnier 2012/2013 "the Hanged Men" (incl. Woomen!)
In Nederlandse taal waar men mag/moet! ont-babelen kun je de tweede duiding in dfe titel hier meelezen als : "van Mon Aid tot No Made" ...
Dit is dan op te pakken met trivitaal aanleggende mentaliteit als "van mijn Hulp naar Niet gemaakt" ... en dit is in feite gelijk aan "leef onbezorgd / voortvarend / genegen" in mijn jargon dat anderen taalgeven met "liefdevol / voorspoedig / volgzaam". (daar is uiteraard een verschil van opvatting in hoe je het leven oppakt)