Tuesday, May 11, 2010

Hoofdstedelijke Peil van Waterdamp

Van 't EEN k'om je op 't ANDER

en zo weet het WATERCYC'LUS - bedrijf stichting Waternet dat het bewustzijnsveld wordt gereguleerd door het WATER = de GRAAL = het elementaire veld van elektriciteit = dienstbetoon en "het volk kan het weten" door transparantie aan te leggen op het veld van "wat geweten wordt" hetgeen geen specialisme mag heten ...

aldus ben ik peroonlijkijk in vertrouwensveld overeengekomen met o.a. dhr Eckart J. Wintzen en dhr. Leo van der Burg - visionair van dhr. Roelof R. Kruize, overheidsmanager van het jaar 2003 in vervolg van de overheidsmanager 2002 mw. Teunissen van de Belastingdienst die tevens een relatie onderhoudt met de AFM die tevens schatplichting is aan dhr. Dirk Scheringa die opvolger is van dhr. Molenaar opvolger van ene heer J. van der Ben in een speelcasino gerelateerd aan voetBAL - Koning Voetval spel&knikkers & integriteit & besliskunde & besluitvorming & Centrale Hoge Raad voor Beroep en mijn relatie in RechtDoend Veld dhr. H.A.A.G. Vermeulen die zich als persoon - = heel & wijs mens - inzet recht te doen met valide relaties het te bedwingen tot wat het qualitate qua beoogd in koninklijk VEL ...

ergo ... wij transce-deren SAMEN (= duits voor zaad = vruchtbaarheid = "een kindje" = u & ikzelve)

so F'are & Fair
Uncle S'ace

(aka noösferisch spiritual leader of mr. P. Fortuyn anna 2001/2 et all)