Tuesday, May 4, 2010

"Het Gezin als Hoeksteen de deur UIT ..."

zou een motto kunnen zijn van de PP die dit oppikt als ...
het motto van deze tijd die vooral verzin en zinvol omgaat met de wereld ...

en dit is immers de bedoeling van het individueel bewustzijn dat zo gewenst wordt door de sameleving:

immers wie zich bewust is doet niet slechts besluitvaardig ... immers ook besliskundig !

en hoe wordt je nu besliskundig als je telkens op 1 leider kiest en die op een voetstuk plaatst?

tja, dit is een van de peilers waar het SILICO(creatief) bewustzijnsveld op mikt ... tegeover het aloude CARBON'age onbewustzijn ... dat zich zo zeker weet van de posities edoch meer en meer het spel niet meer kon spelen onder leiders als LUIGI di GALLO, niet meer kapot te krijgen in BEIEREN (of all places)

Tja, het kampioensbier mag vloeien over het hollands koppige koppie ...

VERZIN een LIST , TOM POES!

~~~
ZIN
is daarom een zo verfijnd karakteristief woord ...
omdat de Z en N dezelfde figuur is in 90 of 270 graden verschillend perspectief
en I is het Engelstalige IK ...

of wel "i" met een puntje op de "i"

s'ace aka Cees de Groot

inzake COMMUNICATIE via TELE-VISIE-APPARATUUR

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

EEN greep uit de PALM~ARE'S

* onderzoeker & ontwikkelaar KONGS'VEJ (NORWAY1985)
* wacht meester in dienst van H.M.
* soldaat van Oranje in "oor-logboek-tijd" (informaticus & vertegenwoordiger)
* 1e praktjkman inzake een formele bewustzijnsoefening "on the job" 26/6/2010 Utrecht CRvB / gebouw de Rechtspraak - toneel van een simulatie van een ZITTING

* pionierend directeur stichting WATERNET/Amsterdam
* inspirator/communicator van velen, waaronder den heer Job Vohen (tegen wil en dank)
* pionierend bestuurder bij S.P.I. - spiritueel politiek initiatief , baarmpeder van verschillende politieke partijen als Heel Nederland , Mens en Spirit , en wellicht meer zoals Nieuw Bewust Nederland (maar wie zal het willen uitdragen?)

* "wij zijn vastgelopen"
* deelnemer ECCON 2002
* voorzitter werkgroep NéAndersTalerS' - chaosforum 2004

* uitvinder nieuw (ver)kiesparadigma => "noodigm" => evolutielaag 7+8+9
* uitvinder WEEK frequantie voor de mensheid in 3e millenium
* uitvinder KLOK van 3x8 uur binnen de KWEAK : 9991 ipv 7777
* uitdager van A.D. + D. stichting DWR 2001 - 1e 3 maanden
* candidate Skying Dutchman of "the Centenial"