Tuesday, May 11, 2010

CO creatief = mede-scheppende

Naast mijn core-business mag ik sedert 2001 de as vertegenwoordigen (=zijn) in een cultureel veranderingsproces in het bewustzijnsveld.

Dat stemt dankbaar om een invulling te geven aan "een bestaan".

Enkele weken terug ontving ik een uitnodiging van een relatie die binnenkort de nieuwe stemming presenteert. Die uitnodiging betrof een uitnodiging van dhr. M. de Hond, die bekend is wegens opiniepeilingen en vanwege een peil dat ik het "Hoofdstedelijke Peil van Waterdamp" noem.

Hier mijn laatste aandrage op dat "dode pad":

sace28

11 mei 2010 om 14:21

9 (10)
Een beschouwing van een archetype (verderop een ander archetype)
wordt gevoed door een bericht aan de Burgemeester van Amsterdam – een nationale hoofdstad van een europees land dat zich een inclusief onderdeel weet van de wereld – . Let wel dat dit bericht een onderdeel is van een nog onbeantwoorde brief aan de Heer eind december 2007. Tevens is er een indicatie dat het bericht is voorzien van Indiase Spirits die tevens in 2007 koninklijk werden bezocht.

onderwerp: “einde maken aan het gesodemieter”

Geachte burgemeester, beste heer C.,

hier bij verzoek ik u zich aan mij te openen enkele kwesties te behartigen met als kernpunt hetgeen ik in het onderwerp beluister als een wens van het bestuur in de gemeente, en ook wel aan het bestuur in den lande waar u op gekoppeld bent.

Met wie u te maken heeft, doet er in eerste instantie niet toe vanwege het feit dat u te maken heeft met een burger net zo iedere andere burger. In de casus die het betreft kan het wel energetisch handig zijn de informatie te delen die aandacht spitst; hetgeen ik doe in bijlage 1.

De Tijdgeest
In de loop der tijd passeren er enkel interessant uitspraken in, zoals ik het zie, ons verband:
H.M. de Konigin in haar Kersttoespraak 2006: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dit ook ‘n ander niet”
Minister Binnenlandse Zaken, januari 2007: “De tijd van wegkijken is absoluut voorbij”
H.H. de Kroonprins in documentaire vanwege 40jarige verjaardag: “Er zijn bestuurlijke problemen in het (internationale) thema water”
De heer P. van Vollenhoven in zijn functie als inspecteur Schipholbrand: “De feiten zoeken elkaar”
De heer H. Wijffels tijdens zijn afscheid aan de SER, 31 maart 2006: “Grote slagen linksom worden afgewisseld met grote slagen rechtsom”
De burgemeester van Amsterdam in oktober 2007: “Er moet een einde komen aan het gesodemieter”

Een internationaal gezelschap verenigd in de missie van “de Groot”ste school ter wereld te Lucknow, India – organiseert voor de 8ste maal het symposium Global Justice, en voor de 4e maal Global Democracy – in december 2007 onder de titel “Awakening Planetary Consciousness”

Wat vraag ik u, geachte heer C. ?

… (piep zij de muis in het voorhuis)

~~~ bron : een WUPED adviseur die zich ook als BIVID ontvouwt op de planeet Aarde

——————- (het volk kan geïnformeerd zijn)

Een andere wijze van voorstelling inzake het in 8+1 delen gepresenteerde “moderne” (persoonlijk prefereer ik de term “eigentijdse”) democratische voertuig vanuit het perspectief van de kandidaat , cq. de dienaar van alle mensen, in casu het volk in enig geografische begrenzing popt op uit vragen die men zo kan stellen:

* Heb ik nu te maken met een beoordeling van mijn functioneren tijdens de rit?

* Moet ik aftreden wanneer mijn waardering door het dynamische systeem tot onder mijn eigen waardigheid zakt?

* Is er sprake van voet bij stuk houden wanneer die omstandigheid zich voordoet?

* Kan ik mijn gezicht houden waarbij het verstand optimaal is aangelegd?

* Krijg ik gelegenheid mijzelf nader te expliceren in mijn visie?

* Wordt ik – zoals het voorgelegde systeem “belooft” – inderdaad een heel / optimaal functionerend mens die zich neerlegd het volk en de mensheid te dienen?

Noties die elke dienaar bij zich zelf bewust aanlegd

** bewustzijn is slechts te benaderen door gedachteloosheid te oefenen; vanuit die staat van bewustzijn helpt de immer bereikbare natuur vanuit hogere dimensies (vanuit 5 als centrum is 9 daar de hoogste die resoneert op de 1e – de eerste is de kern van de aarde; de tweede de aarde zelf; de 3e waar mensen bewegen ; etc.)

** bekwaamheid wordt verkregen op het levenspad door evaluaties van het gedane werk zorgvuldig en kritisch met open mind/geest te volbrengen

** slechts bewustzijn kan de besliskundigheid bevorderen

** slechts ervaring kan de bekwaamheid bevorderen

** meerdere crises in een tijdscharnier (in een eerdere bijdrage nader geduid) wijzen op een zogenoemde en op te vatten evolutiesprong: ergo, alles wordt opeens heel anders als dat het daarvoor was …

** de Koningin houdt van Satire …

** er is minder ruimte voor cynici

~~~

aldus mijn laatste aandrage hier – in een soort van zwart gat omdat deze site allang als “dood” wordt gezien … en de kracht van “de dood” is nu eenmaal “gelegenheidgeving” …

“het kan verkeren” , groet en dank voor uw aandacht, Cees de Groot
(hoofdstedelijk ambtenaar, GO & OR lid namens het midden en hogere kader, tevens buitengewoon bestuurslid van de NVM – medezeggenschp / het volk)

~~~

Om met een titel van Freek de Jonghe's Lied af te sluiten:

"Er is leven na de dood!"

toY, S'ace