Wednesday, May 19, 2010

"ParleMent"

... is een woord dat - zoals zo vele - meerdere kanten op kan.

Zo zou de oude redenaar Wim Kan het ook opgevat hebben in zijn humorvolle beschouwingen, waar vandaag de dag andere vakbekwame humoristen dat kataliserende werk op zich nemen. ... en Vrede vibreert in zich zelf ook het woord Rede , voorafgegaan door de "V" - het teken van wijs en middelvinger in lichaamstaal.

Zo is de V'erantwoording voor opname van dit stukje in deze feuilleton van water en vrede verantwoord door de auteur - de spreekbuis.

"Parlement" draagt 2 woorden in zich volgens 2 zegslieden die zich heden aan mijn deur melden: Parler en Mentir.

Parler : Spreken ; Mentir : Liegen, Jokken

Tja, ik weet niet de bedoeling van hun duiding, al is het waar dat het mij deed terugdenken aan mw. Rita Verdonk die dhr. Wouter Bos aanzegt "dat hij liegt".
Je zou dan kunnen verzinnen dat de Minister niet jokt omdat hij zich houdt aan zijn opdracht: het op orde houden van Staats Financiën.

Een helder zicht op de bronnen des levens die worden aangesproken wordt in taal - babbelonië - aan het ziende oog van de burger onttrokken. Of anders gezegd, de burger wordt geprikkeld zoniet getergd het lek van het schip boven te bewerken, zodat het gedicht kan worden. Kan dat ook in dichterlijke taal, zo kan men zich afvragen. Immers, de harde taal maakt het LEK doorgaans groter dan dat het daarvoor was. Toon Hermans sprak hier van het vlekje dat telkens grote werd doordat men er over sprak. Hoe de aapjes "horen, zien en zwijgen" gekoppeld waren op het Wereld Natuur Fonds van "Benno" en de zijnen, is wellicht te lezen in de boeken die over Prins Bernhard zijn geschreven. (In dat kader las ik dat een nijvere onderzoeker naar de analen van de "Anjer" wegens abjectie haar project heeft gestaakt.)

"ParleMent" heeft naar mijn smaak een andere invalshoek dan degene die heden werd aangereikt:

"Parler" blijft "Spreken" en "Ment" verwijst naar "Mentaliteit".

Mentaliteit heeft betrekking op de mentale envelop waar de spreker zijn "water" uit tapt. En water is dan het geluid dat door lucht compressies wordt voortgebracht in enige taal door een bron, hier bedoeld "een mens". Overigens een reden dat de auteur zich als integraal directeur i.o. van de stichting Waternet heeft ondernomen en geleerd in de opstart van het bedrijf Mental Fitness Company. Ook een ambtenaar / overheidsmanager mag zich initiatiefvol begeven op zich ontwikkelende terreinen (mits het zich ophoudt in mentaal te verantwoorden activiteiten die de samenleving verder beschaafd).

so far ...
er kunnen vanzelf meerdere beschouwingen zijn op het onderwerp, waartoe deze blog openstaat in de commentaar-sectie.

toY S'ace