Friday, October 1, 2010

V&V => tussen U&U en W&W

Vrijheid en Vertrouwen Verhouden zich tot elkaar indien

Vrijheid & VerantWoordelijkheidZin Zich Tonen

Welllicht inspiratiebron voor een kabinet in spé ...

U & U in de U-bocht van de PW, waar de VV zich heeft gefuseerd tot W, het Wilde en Ongetemde der Natuur niet te verWarren met Gebleekte HaarDos en JugendStill

"Politieke Waarheid" verhoudt zich met "Persoonlijke Wil" het Goed te Doen

om maar wat te mijmeren in het land dat "WegWezen!" promoot vanwege de trand van de elite om hier niet te zijn en het land vanuit Pied á Terre te besturen al twitterend op de BaHaMa's, CuraCAO en de Ka'naarische EIlanden ... (hoe krachtig , prachtig , machtig onze NederWietTaal: ook ACHTEND)

H'OOGachtend, uw opperstalmeester vanuit deWijn & Zijn ~ Kelder

;-) 8 S'miles High