Saturday, September 25, 2010

Hoera Hoera Hoera!

... heeft deze week weer geklonken in de Trêveszaal.

en onze huisopperstalspreekmeester Marc Chavannes verhaalt in zijn stijl de boel tot een pointe.
Het NRC heeft hem beoordeeld en gekeurd tot plaatsing in de verantwoordelijkheid gezinde media.


Uw recensent schaart zich aan zijn zijde(ndraad) :

De lessen hoe te mediëren hebben een nieuw paradigma - stuurmodel - aan de mens gehecht dat de mens zelf een multiplex doet zijn in politiek landschap en verkeer.
Concreet is "de stijl van bejegening" "the message"/het bericht geworden en bewegen volks(s)tammen zich over de vlaktes - niets ontziend. En dat was vroeger wel anders al praten we dan over de gewenste toekomst voor waar het de bejegening betreft.

Mens! Vindt uw eigen Stijl door Juist die te Leven!

En dan wordt het medium zelf weer de boodschap (Marshal McLuhan) - duidende op het gegeven dat ieder mens zelf het electrisch magnetische geladen medium is.

Hu-Man betekent dan ook Spirituele Mens.

Wij in Nederland vinden dit terug in de uitroep :

Hoera! Hoera! Hoera!

Driewerf te vertalen door Hu-Ra te begrijpen als origineel voor Hoe Ra (en de valstrik te vermijden - "HoerAh"). Immers -toch even to the pointe begeleidend- Spirit Zon is dan de ware ontmaskering van het duet HU & RA.

toY NéAndersTalers ;-)

Het is -vanzelf- niet gegarandeerd dat de bovenstaande boodschap van een patriarch inspirator communicator in overheidssfeer wordt geplaatst. Hiertoe is bijv. de beschrijving van "de pionier" op de wiki zelf-verklarend en ook zelf-doorprikbaar. ')

toY S'ace

') hint
"Een echte pionier functioneert minder goed in een compleet gevestigde omgeving."

was er ooit een compleet gevestigde omgeving, dan?