Wednesday, September 8, 2010

AdVlies aan BeaTrix

Hier een discussie inzake het advies dat de burger aan HM geeft.

Mijn 2e bijdrage daar:

Na een eerste ietwat poëthische en dus katalyserende bijdrage meen ik hier meer prompt en stellig te raden:

een allereerste intuïtieve ingeving op de verkiezingsdagennacht van 9 juni jl. reikt heden tot de realiteitzin die ik promoot ...

kijk eens naar de hand en zie 4 vingers en 1 duim ...

die duim is het ultieme lid als voorstelling van de creativiteit ofwel structe aanwezigheid van een enkel individu , qualitate qua de premier van het volk.

die 4 vingers zijn de wijsvinger en 3 dragende vingers die symbool staan voor de 1 + 3 collega politieke partijen.

Die wijsheid wisselt tussen de 4 partijen onderling en kan dus slechts thematisch of in een context worden benoemd met de "meest inspirerende" ...

Indien de luisteraar dit beeld meeziet dan kan een 4 partijen kabinet zoals de in eerste instantie betrachte variant Paars Plus, of heet dit Indigo?

De duim-positie kan worden ingevuld door een a-politiek en misschien wel (ver)bindend talent, waar bij mij de naam/persoon Herman Wijffels oppopt als illustratief wegens zijn opgebouwde netwerk, ervaring, deskundigheid en vooral ook moed om in 2006 het project "Klaar om te Wenden" van zijn goede naam te voorzien. Hij verliet de Sociaal Economische Raad en verleende zijn deskundigheid aan de Wereldbank. Hij heeft bij uitstek in de keuken kunnen kijken van de wereldeconemie. Voorts heeft hij inzichten verworven in evolutionaire instrumenten alsmede andere zoals in zwang bij het Natuurcollege.

Met dat laatste zitten wij veel dichter bij Hare Majesteit dan in beginsel gedacht: haar zus Irene zet zich al jaren in om "de kracht van de natuur" aan te spreken en in woord en daad overdrachtelijk aan te bieden aan - in principe - alle mensen.

Is Herman toch ook degene die het vorige kabinet formeerde en zicht heeft gekregen op evaluatieve waarden in noties?

Was de hoofd boodschap daar "samenleven"?

Met de variant krijgt naar mijn smaak het CDA "het gewenste koekje uit eigen trommel(vlies)" ...

Laat dat een Gulden AdVlies zijn!

Vanzelf kunnen andere kandidaten die zich in het spoor van Herman en genoten ophouden de rol van duimelot vervullen ... U lezer weet misschien zo een kandidaat?

} het schijnt een goede gewoonte te zijn om jezelf niet aan te melden;
toch zijn er omstandigheden dat iedere pionier als soldaat van Oranje zich meldt
- toch? {