Saturday, September 18, 2010

elke mens is een bank ...

en vooral de nog niet geborenen ... want die zullen het weten of - helemaal murw op de wereld gekomen - initieel aannemen als de meest normale gang van zaken op deze planeet ...

WAT?
Dat wordt hier uiteengezet op "N'eurostaete"

EN DAN?
Welnu mijn notie betreft deze te snappen zinsnede: (Quote) "Democratie is een illusie. De monarchie werd nooit afgeschaft door de macht van het volk maar door een over bijna alle staten heersende plutocratie van bankiers. Niet het volk is aan de macht, maar zij die het geld beheersen. "

Tja , is dit at te doen met een woord zoals ILLUSIE ?

Of is dat een verzemelwoord van diverse andere klanken?

Is er een grabbelbak van woorden zoals : Nepotisme, Epicurisme, Coƶperatie, Netwerk, Blindelings Vertrouwen, Verraad, Muiterij, Kiem Smoren, ...

(even wat anders doen)