Thursday, September 23, 2010

Project N"aetherLands

is open voor inschrijving ter participatie om te realiseren in pilot-ship en staat van projectkundige Apartheid bekend in administraties onder "Nederland", "the Netherlands" & Holland alsmede varianten als "Les Pay Bas" en wat dies meer zij ...

project hoofdzaak
* het realiseren van een democratisch instrument dat naast participatie van burgers in de democratie tevens educatieve fases kent ter begeleiding van de mens tijdens zijn reis zoals bedoeld in het in winter 90/91 ter aarde gekomen "kinD" thans bekend onder het label "Generation Binding  S'ilence" - die wordt gefaciliteerd door de pionierende hervormer onder de duiding "GlobalGeniusVoter" op een website met uitvalsbases - alhier gelinkeD in het Engels (de uitgebreide sectie) en aldaar beknopter in de Nederlandse taal (inderdaad met 3 x L in hollland wegens het llle milllenium - het bewustwordende quantum als tijdscharnier)

bijzaken , die het geheel ondersteunen zijn
** wohlsam - een schakeling op de bedoelingen van ene Maslow
** kweakspell - een schakeling die de 13manenkalender activeert wegens "het vuursteentje"
** 3 x 8 uur tijdschakel die de GMT overbodig maakt

en een heuse wetenschappelijke vinding, die de wetenschap doet sidderen vanwege wetenschep'ping ;-)

AANBEVELENDE ZIN-GEGEVEN:
In Nederland is er een gezelschap netwerkende met buiten Nederland zich ophoudenden die het zich veroorloven "andermans veren te kapen" met juridisch houdbare constructen die - dat is zeker - een ieder het recht geven het te dagen in de vrijstaat naar de tand des tijds die het allemaal mogelijk maakt (te ondernemen en -in pariteit- te bovennemen), dus ... haast u zich te melden in de eigentijdse SUB-MARINE met donkeroranje tint en gele ster ;-{

C U later!

notie AETHER is een label dat het 5e element kleur geeft via 6 karakters , het 7e karakter is een teken aan de wand wegens het feit dat het hier ontbreekt boven de E: "Ë" ; de duiding ervan is aan ieder deelnemer inwendig bekend verondersteld ~toY