Wednesday, September 22, 2010

PIONIERend ORAKEL ONTWIKKELAAR

... is het vak dat de HOOFDstedelijke Ambtenaar Q praktiseert.

Met als voorgeschiedenis praktijken bij de Koninklijke LM, het anarchistisch BSO/Origin van EckartJW en nog wat onderduikadresjes zoals thans de stichting W te A. waar Q binnenkwam op de vacature voor een heuse Orakel Ontwikkelaar. Wallicht de enige vacature van dit type ooit gedaan, immers wanneer de functie naar behoren wordt vervuld, dan is er slechts een Orakel dat gevolg vindt in de harten van de leden van de Onderneming als mede in de vuursteentjes van de Ondernemers en de aansturende eigenaardige eigenaren, die per definitie eigenaardig zijn wegens de selectie die op hen werd toegepast.

Vandaag werd ik hier aangestoken om het verhaal van Q te koppelen op een bijeenkomst op 11 februari 2011 die gestroomlijnd gaat op 1, mogelijk 2 en hoogstwaarschijnlijk 3 gangbare voorspellingen die de gemoederen bezighouden.

ter info:
11 februari is KIN001 in de LongCountCalendar
dwz 1e dag van de cyclus van 261 dagen; en de laatste dag van de vorige cyclus ... <= vorm van de slang die in de eigen staart bijt

een andere bekende en gepraktiseerde kalender is de DreamSpell, ontworpen / gezien door José & Lloydine Arguelles.
Dit kalender geeft op 11 februari 2011 KIN049 als energie-focus

KIN001 - Rode Magnetische DRAAK1
KIN049 - Rode Planetaire MAAN10

Sedert 23 juli 2009 loopt er ook een KWEAKSPELL kalender die de beide bovenstaande samen laat "lopen" in een synchrone dans.
Als focus geeft deze spelling een som van bovenstaande lopende benen een 3e getal: 1+49=>50

KIN050 - Witte Spectrale HOND11

HOND heeft als kracht HET HART;
actie LIEFDE; essentie LOYALITEIT
Toon 11 - SPECTRAAL is de TOON van de kracht OPLOSSEN; actie VRIJ LATEN; essentie BEVRIJDING

vanzelf vrij om te bezien of dit samen valt ... ;-) S'ace
 ik zie nog even om naar de datum van deze dag van pauselijk 22/9 2010
omdat september feitelijk gaat over het getal 7 - kun je de deling 22/7 beschouwen als orientatie voor het heilige getal dat dit bericht ondersteunt. Het is inderdaad naderende tot PI: 3.14...

LongCount geeft STORM2 - KIN119
Dreamspell geeft HAND11 - KIN167

KWEAKSPELL geeft - al dansende - KIN286 => KIN026 : Kosmische Wereldoverbrugger

Dit zegel identificeert "the BRIDGE": Gelijkmaken; Dood; Mogelijkheid
De Toon 13 duidt: Doorstaan; Overstijgen; aanwezigheid

Tja, ik -wind- wens de KWEAK moede
toe aan de heelheid onder uw hoede