Monday, September 13, 2010

aan de collega directieleden

beste collega's,

ik heb u via de link naar u directie at w....nl benut om u te berchten.
het mag maar meegenomen worden in de finale onderhandelingsronde van de heer Rutte Opstelten (met een / ertussen)

ik meld enige parameters van uw mytsterieuze lid die zoals te verwachten even in het verhulde werd gehouden tot betere al-chemische tijden ...
het geheime recept van menig navigathor die de kansen van slagen meeneemt in zijn overweging - voorheen als SUN TZU - legendarische krijgsheer van een ver land (ik meen CHINA).

de parameters behorende bij Q:
 • geduldig en hartelijk mens, fijn besnaard
 • verzocht tot levenslange dienst in de herst 1998
 • verzocht tot deelname in OC verband
 • verzocht op te treden namens middelbaar en hoger personeel
 • (grond ervaring in het medezeggenschaps/gemeenteraadswerk)
 • aanvaard voor zowel OR alsmede GO verband
 • studeert oa. "gevaarlijke denkers"  - Locke, Descartes & Spinoze
 • gehonoreerd als horizontaal partner van 2 van 3 directielede4n - 1e kw 2001
 • wetenschappelijk spreker okt 2002
 • extra gehonoreerd wegens bestuurlidmaatschap bij de NVM - > 1 miljard euro structureel genomen naar maatstaven voor A'damse burgers die verkeren in verenigende staat van bewustzijn (troonrede 2008)
 • spreker in een verband met als titel "integral governance" - okt 2006
 • adviseur WUPED - febr 2007
 • presteert eerst alvorens te verevenen
 • gehonoreerd door mr. H.A.A.G. Vermeulen in openbaar verband als Gezagdrager in een missie
 • vooerman van een bewustzijnsoefening met "de rechtspraak" - een logistiek werkeenheid van min. Justitie  medio 2008
 • missie vanaf 2001 "oor-logboek" - gerelateerd aan vak van informaticus (soort van informateur)
 • gerelateerd aan internationale koningshizen sedert 1985 op impliciete gronden
 • uitvinder van GBS', Wohlsam, Kweak en 3X8 - op grond van qq hervormer-schap (2002)
 • gerelateerd aan bewustmakend nieuws media - oa. via wellll**
 • beoefenaar van de noosfeer in onderzoek en ontwikkelingszin onder het kopje Algemene Zaken en meer nog als Pionerend Directeur ofwel Integraal Directuer i.o. van hetzelfgde non-profit bedrijf dat wel vitaliserend wil zijn (is!) in voorbeeldfunctie van de betere burger/samenleving
 • ... (life goes on)
heeft u opmerkingen of vragen, dat staat het u vrij te handelen.

overigens zijn ook andere ambtenaren, burgers en buitenlui welkom vanwege de staat van de staat , incl. onderddel van een exclusieve planeet

toY S'ace (enig wettelijk vertegenwoordiger van Q)

vrije notie: Q staat in kringen bekend als de "witte solaire wind" die het hardst werkt als ie ligt (nee dit is geen tikfout ; dat zou "liegt "zijn ;-) /ook  kreeft / geitebokkie / berkeboom /bivid