Thursday, September 23, 2010

De/Het BAL van 13 juli 2010 - PHI~nale

Herinner jij je dit nog, amice?

"UH?" De Finale Voetbal 2010 te JOHANnessBURG A'freeKA!

("wat schrijf je dit vreemd, S'ace?")

Och ja, ik schrijf pionierend en ook spiritueel ontwakend vanuit een ruststand ;-)

"RUSTstand?" Ja, ik vertoon mij tijdelijk niet op de reguliere werkvloer vanwege de buitengewone missie die mij is voorgelegd en die ik direct heb aangenomen als voor mij passend en te doen! En dit betekent "pionieren" in het vigerende PILOTproject ... maar laten wij niet afdwalen van de TOpic.

Het BAL ging nl. om datgene dat kort aan de match vooraf ging, nl. het eerbetoon voor dhr. Nelson Mandela ... en wel hierom:

Nelson overkwam een hels dilemma in de culturele werkelijkheid van de staat Zuid Afrika: Hij hield stand tegenover een opportune overmacht die niet nader geïdentificeerd wenst te worden en dat verdient respect!
En wat dreef hem, ofwel wat of wie inspireerde hem om dit goedgemutst vol te houden?
Wat hem inspireerde zal vermoedelijk diep van binnen verankerd zijn in die mens zelf.
Wie hem inspireerde met zijn manifestatie op de wereld was ene Mahatma Gandhi (1869-1948) en zijn boodschap geleverd via het begrip SATYAGRAHA.

ERGO, wie of wat werd er hoog bejubeld door hoog aanwezige vertegenwoordiging?

De BAL ging rollen en Nederland verloor. En wel beschamend met veel gele kaarten en zeer matig en on-Hollands voetbal gelijk/parallel aan het politieke vertoon op de wereld waar wij ons beter aan doen om ons inclusief te leven aan al die andere werelddelen alsmede volkeren (VOL-keren als in KLAARomteWENDEN!).

"UH?" JA, Amice, wij verloren omdat wij - spelers - speelden met een geluksbandje om de "wrist". Tja, daar werd niet begrepen dat dit bandje meehelpt om je in de finale te zetten, edoch is uitgewerkt als je in de finale speelt! CRUNCH#@$%^#$%&INDEED

(houdt dit stil voor Bertje!)

toY , S'ace