Friday, September 24, 2010

aankondiging / uitnodiging 2 okt

mede vanwege de oproep tot transparantie inzake deelname aan openbare bijeenkomsten op basis van de functie bij het bedrijf, schreef ondergetekende de formele collega - de overheidstransitiemanager - aan:
geachte algemeen directeur,
 
voor het tweede jaar in successie is uw informele collega op de post integraal directeur -een pioniersrol ivm de nieuwe cultuur (2001)- uitgenodigd deel te nemen aan deze internationale dag van geweldloosheid (of wel vredelievendheid).
 
ik deel het bij deze mede de uitnodiging te honoreren met deelname.
 
vanwege de mogelijke omstandigheid dat u niet aanwezig bent of wordt plaatsvervangen zend ik een cc. van dit bericht naar het secretariaat van de directie zodat de plaatsvervanger mede vergewist wordt van de deelname van stichting W aan deze internationale dag,
 
met Groet,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~H2O::Water Net
S'ace - cees de groot / bakkum / holland
* www.cmseducation.org/wuped/advisors.htm
* integralewatervrede.blogspot.com/
 de uitnodiging maakt melding van het volgende:

"You must wanna be the change you want to see in the world" Mahatma Gandhi
2 oktober 2010, geboortedag van  Mahatma - "Gandhi's Values in the 21 century"
Julianakerk te Den Haag - inloop vanaf 18:30 met een avondvullend programma.
Organiserende Foundation GHRD - Global Human Rights Defence
Voozitter S. Sital