Friday, September 24, 2010

schild klier pad

de Nederlandse L'eeuw
in enige staat van
wel~zijn
wel~bevinding
wel~vaart
wel~ling

welllmm ')

') we third millenium minds

bij wijze van synchroniciteit wordt bovenstaande eigentijdse geste vergezeld met onderstaande serie:
De Waterige Aarde
') wordt geactualiseerd met delen 2/3/4